English Lithuanian
Paskelbta: 2022-11-08 08:00:00 CET
Ignitis grupė
Kita informacija

„Ignitis grupės” finansinės informacijos viešinimo 2023 m. kalendorius

AB „Ignitis grupė” (toliau – Grupė) skelbia rezultatų viešinimo 2023 m., įtraukiant ir visuotinių akcininkų susirinkimų, datas:

2023 m. vasario 28 d.:(i)  2022 m. 12 mėn. tarpinis pranešimas
(ii) Auditorių peržiūrėtas 2022 m. metinis pranešimas, audituotos 2022 m. finansinės ataskaitos ir siūlymas dėl pelno (nuostolių) paskirstymo
2023 m. kovo 30 d.:Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas
2023 m. balandžio 13 d.:Tikėtina dividendų ex-diena (paprastųjų vardinių akcijų)
2023 m. balandžio 14 d.:Tikėtina teisių apskaitos diena gauti dividendus (paprastųjų vardinių akcijų)
2023 m. gegužės 23 d.:2023 m. 3 mėn. tarpinis pranešimas
2023 m. rugpjūčio 22 d.:2023 m. 6 mėn. tarpinis pranešimas
2023 m. rugsėjo 21 d.:Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (dėl potencialaus dividendų
skyrimo už šešių mėn. laikotarpį, pasibaigusį 2023 m. birželio 30 d.)
2023 m. spalio 4 d.:Tikėtina dividendų ex-diena (paprastųjų vardinių akcijų)
2023 m. spalio 5 d.:Tikėtina teisių apskaitos diena gauti dividendus (paprastųjų vardinių akcijų)
2023 m. lapkričio 21 d.:2023 m. 9 mėn. tarpinis pranešimas

Taip pat, per antrąjį 2023 m. ketvirtį, Grupė ketina paskelbti 2023–2026 m. strateginį planą.

Finansinę informaciją ketinama publikuoti apie 9 val. Vilniaus / 7 val. Londono laiku datomis nurodytomis aukščiau. Paskelbus šią informaciją, Grupė rengs rezultatų pristatymus investuotojams ir analitikams. Apie kiekvieną pristatymą Grupė informuos atskiru pranešimu per vertybinių popierių biržas.

Grupės paprastąsias vardines akcijas reprezentuojančių tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų (angl. Global Depositary Receipt, toliau – TDP) savininkai dėl teisės į dividendus atsiradimo momento bei kitų aspektų turi atsižvelgti į TDP reglamentavimo specifiką, rinkų skirtumus bei konsultuotis su TDP leidėju – The Bank of New York Mellon, jo įgaliotu asmeniu, ar savo vertybinių popierių tvarkytoju.

Grupė informuos rinkos dalyvius, esant aukščiau nurodytos informacijos pokyčiams.

Dėl papildomos informacijos kreipkitės:

Komunikacija
Artūras Ketlerius
+370 620 76076
arturas.ketlerius@ignitis.lt

Ryšiai su investuotojais
Ainė Riffel-Grinkevičienė
+370 643 14925
aine.riffel-grinkeviciene@ignitis.lt