English Estonian
Avaldatud: 2024-04-18 07:00:00 CEST
Coop Pank
Kvartaliaruanne

Coop Pank 2024. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

2024. aasta I kvartali lõpu seisuga oli Coop Pangal 189 000 klienti, klientide arv kasvas kvartaliga 7000 kliendi võrra (+4%) ja aastaga 34 000 võrra (+22%). Aktiivselt arveldavaid kliente oli 84 400, kvartaliga kasvas aktiivselt arveldavate klientide arv 2400 võrra (+3%) ja aastaga 14 300 (+20%). 

Coop Panga hoiuste maht kahanes 2024. aasta I kvartalis 29 miljoni euro võrra (-2%), ulatudes 1,69 miljardi euroni. Eraklientide hoiuste portfell kasvas 11 miljoni euro võrra: nõudmiseni hoiused kasvasid 8 miljoni euro võrra ja tähtajalised hoiused kasvasid 3 miljoni euro võrra. Äriklientide hoiuste maht kahanes 15 miljoni euro võrra: nõudmiseni hoiused kasvasid 6 miljoni euro võrra ja tähtajalised hoiused kahanesid 21 miljoni euro võrra. Rahvusvahelise hoiuste kaasamise platvormi Raisin hoiused ja muu finantseering kahanes 24 miljoni euro võrra. Võrreldes 2023. aasta I kvartaliga on Coop Panga hoiuste maht kasvanud 181 miljoni euro võrra (+12%). Aastases võrdluses on panga tähtajaliste hoiuste osakaal kõigist hoiustest kasvanud 59% pealt 70% peale. 2024. aasta I kvartalis oli finantseerimiskulu 3,5%, eelmisel aastal samal ajal 1,5%. 

2024. aasta I kvartalis kasvas Coop Panga neto laenuportfell 40 miljoni euro võrra (+3%), ulatudes 1,53 miljardi euroni. Suurimat kasvu näitasid äri- ja kodulaenude ning liisingu portfell.
Kodulaenude portfell kasvas kvartaliga 20 miljonit eurot (+3%), ärilaenude portfelli 11 miljonit eurot (+2%) ja liisinguportfell 10 miljonit eurot (+7%). Tarbimisfinantseerimise portfell kahanes 1 miljoni euro võrra (-1%). 2023. aasta I kvartaliga võrreldes on laenuportfell kasvanud 184 miljoni euro võrra (+14%). 

2024. aasta I kvartalis kasvas Coop Panga viivises olev laenuportfell 2% tasemelt 2,4% tasemele. Aasta tagasi oli viivises olev laenuportfell 1,8% tasemel. 

Finantsvarade allahindluse kulu oli 2024. aasta I kvartalis 0,6 miljonit eurot, mida on 0,6 miljonit eurot (-50%) vähem kui eelmises kvartalis ja 1,1 miljonit eurot (-65%) vähem kui oli 2023 I kvartalis. 

Coop Panga netotulud olid 2024. aasta I kvartalis 20,2 miljonit eurot, kahanedes kvartaalses võrdluses 1% ja kasvades aastases võrdluses 3%. Tegevuskulud ulatusid I kvartalis 9 miljoni euroni – kahanedes kvartaalses võrdluses 5% ja kasvades aastases võrdluses 24%.  

Coop Pank teenis 2024. aasta I kvartalis 9,1 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 9% rohkem kui eelmises kvartalis ja 3% vähem kui aasta tagasi. Panga kulude ja tulude suhe oli I kvartalis 47% ning omakapitali tootlus 19,2%. 

Coop Pangal on 31.03.2024 seisuga 37 100 aktsionäri.

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki kommentaar tulemustele:

„Tegutseme hetkel keskkonnas, kus kahe aasta pikkune majanduslangus on asendunud seisakuga ja loodetavasti näeme aastases perspektiivis esimesi märke majanduse pöördumisest kasvufaasi. Selles kontekstis tuleb lugeda Coop Panga laenuportfelli kvartaalset kasvu 40 miljoni euro võrra igati korralikuks tulemuseks. Samuti oleme rahul jätkuva klientide arvu kasvuga.

Kui veel eelmise aasta lõpus prevaleeris turgudel ootus intressimäärade järkjärguliseks languseks alates sellest aastast, siis nüüdseks on intressilanguse algpunkt nihkunud suvekuudesse ning turud ennustavad mõnevõrra väiksemat languse ulatust käesoleval aastal. Pankade intressitulud on sellises keskkonnas oma tipu saavutanud ning ettepoole vaatavalt langeva trendiga. Samuti on ka intressikulud oma tipptaseme saavutanud ning hoiustele pakutavad intressimäärad on täna märksa väiksemad kui veel mõned kuud tagasi. Siit edasi saavad pankade netointressitulud kasvada vaid ärimahtude kasvatamise arvelt.

Laenuportfelli kvaliteet on paariaastasele majanduslangusele hästi vastu pidanud. Viimases kvartalis oli meie krediidikulu väga madal, kuna lahenesid probleemid paari ärikliendiga ning vabastasime nimetatud laenudele tehtud allahindlused. Samas kodulaenuportfellis on mõnevõrra kasvanud lühiajaliste võlglaste arv, kes küll enamasti leiavad lahenduse juba enne järgmise laenumakse tähtaja saabumist.

Kokkuvõttes tagas ärimahtude kasv, kõrgete intressimäärade püsimine ning madal krediidikulu meile käesoleva aasta esimeses kvartalis väga korraliku kasumi ning tulemusnäitajad. Oleme tugevalt kapitaliseeritud ning omame piisavalt hoiuseid selleks, et finantseerida ettevõtete ning eraisikute laenusoove, mis pööraks Eesti majanduskasvule. Majanduskasv kataks otseselt riigi rahakotis olevat puudujääki ning vähendaks survet maksutõusudele ning kulukärbetele.“

Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes2024 I kv2023 IV kv2023 I kv
Neto intressitulud19 08220 59418 372
Neto teenustasutulud1 0141 4891 028
Muud tegevustulud, neto125-1 666261
Netotulud kokku20 22120 41719 661
Tööjõukulud-5 409-5 495-4 542
Turunduskulud-533-912-412
Rent, kontorikulud ja mat. põhivara kulum-795-678-700
IT kulud ja immat. põhivara kulum-1 405-1 363-1 155
Muud kulud-1 286-1 498-788
Tegevuskulud kokku-9 427-9 948-7 596
Kasum enne allahindluste kulu10 79410 46912 065
Finantsvarade allahindlus-576-1 148-1 627
Kasum enne tulumaksu10 2189 32210 438
Tulumaksu kulu-1 080-935-1 063
Aruandeperioodi puhaskasum9 1388 3869 375
    
Puhaskasum aktsia kohta, eur0,090,080,09
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta, eur0,090,080,09


Finantsseisundi aruanne, tuhandetes eurodes31.03.202431.12.202331.03.2023
Raha ja raha ekvivalendid380 644428 354334 074
Võlainstrumendid36 46036 42118 932
Laenud klientidele1 531 0381 490 8731 346 822
Muud varad31 32030 56430 048
Varad kokku1 979 4611 986 2121 729 876
Klientide hoiused ja saadud laenud1 693 2541 721 7651 512 627
Muud kohustised27 69828 43620 599
Allutatud laenud63 23950 18738 101
Kohustised kokku1 784 1911 800 3871 571 327
Omakapital195 270185 825158 549
Kohustised ja omakapital kokku1 979 4611 986 2121 729 876

Coop Panga aruanded on leitavad aadressilt: https://www.cooppank.ee/aruandlus 

Coop Pank korraldab 2024. aasta I kvartali majandustulemuste tutvustamiseks veebiseminari 18. aprillil 2024 kell 9.00. Osalemiseks palume eelnevalt registreeruda aadressil: https://bit.ly/CP-180424-registreerimine

Veebiseminar salvestatakse ning avalikustatakse Coop Panga kodulehel www.cooppank.ee ja YouTube’i kontol.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 189 000 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks aktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

Lisainfo:
Paavo Truu
Finantsjuht
Telefon: +372 516 0231
E-post: paavo.truu@cooppank.ee

ManusedCoop Pank 2024-03_ET.pdf
Coop Pank 2024 Q1 tulemused_ET.pdf
Vahearuanne_3k 2024_ET.pdf