Published: 2020-02-21 13:42:44 CET
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

CORRECTION: Vyriausybės vertybinių popierių pirminio platinimo aukcionas (Žaliosios obligacijos)

Pakoreguota apmokėjimo data.

2020 m. kovo 02 d. įvyks Vyriausybės vertybinių popierių papildymo aukcionas. Aukciono dalyviai gali teikti konkurencinius ir nekonkurencinius pavedimus. Konkurenciniai pavedimai teikiami rinkos VSE New Issue Yield, o nekonkurenciniai - rinkos VSE New Issue Yield Non pavedimų knygose. Išleidžiamos emisijos parametrai:

 

Vertybinių popierių rūšis Žaliosios Obligacijos
ISIN kodas LT0000610305
Emisijos dydis iki papildymo 20 mln. eurų
Emisijos dydis po papildymo nustatoma aukciono metu
Valiuta, kuria nominuota emisija EUR
Nominalioji vieno VP vertė 100 eurų
Vertybinių popierių galiojimo trukmė, d. 2 982
Apmokėjimo data 2020-03-04
Išpirkimo data 2028-05-03
Maksimali vieno aukciono dalyvio nekonkurencinių pavedimų apimtis, Eur 500 000
Pelningumo riba, % neskelbiama
Atkarpos dydis (metinė palūkanų norma) 1,2 proc.
Atkarpos išmokų skaičius per metus 1
Atkarpos išmokų mokėjimų datos 2019-05-03;
2020-05-03;
2021-05-03;
2022-05-03;
2023-05-03;
2024-05-03;
2025-05-03;
2026-05-03;
2027-05-03;
2028-05-03.
Pavedimų knyga konkurenciniams pavedimams LTGGCB12028A
Pavedimų knyga nekonkurenciniams pavedimams LTGGNB12028A

Atkreipiame dėmesį, kad 2020 m. kovo 02 d. bus papildyta žaliųjų obligacijų emisija LT0000610305, kurios lėšos bus skirtos daugiabučiams modernizuoti ir energetiniam efektyvumui didinti.

Vertybiniai popieriai išperkami sumokant jų turėtojams visą nominaliąją vertę. Apmokėti vertybiniai popieriai įtraukiami į reguliuojamą rinką – AB Nasdaq Vilnius Skolos vertybinių popierių sąrašą.

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqbaltic.com