Offentliggjort: 2020-09-28 10:48:00 CEST
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Intern viden
Selskabsmeddelelse nr. 91, 2020 – Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs udtrækning pr. 1. oktober 2020
Nordea Kredit offentliggør hermed udtrækning af konverterbare obligationer
med
negativ rente pr. 1. oktober 2020 for at opfylde kravene til
offentliggørelse i
lov om kapitalmarkeder § 24.

Bemærk at negativ kuponrente
bliver modregnet i det udtrukne beløb, inden det
udtrukne beløb udbetales til
investor.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41
99.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


 


Udtrkning pr. 1. oktober 2020..xml