Avaldatud: 2017-07-04 08:05:20 CEST
LHV Group
Börsiteade

Töötajate optsiooniprogrammi realiseerimisega seotud aktsiaemissiooni märkimistulemused

Esmaspäeval lõppenud AS-i LHV Group (edaspidi Selts) aktsiaemissioonist, mis viidi läbi seoses töötajate optsiooniprogrammi realiseerimisega, võttis osa 36 Seltsi endist ja praegust töötajat, kes märkisid kokku 411 337 aktsiat 822 674 euro eest. Seega märgiti aktsiaemissioon optsioonisaajate poolt 100% täis.

Lähtuvalt Seltsi aktsiaemissiooni märkimistulemustest kinnitas Seltsi juhatus oma tänase otsusega Seltsi aktsiakapitali suurendamise lõpliku ulatuse alljärgnevalt:

  • Seltsi aktsiakapitali suurendatakse 411 337  euro võrra, mille tulemusena suureneb Seltsi aktsiakapital 25 356 005 eurolt 25 767 342 euroni;
  • Aktsiakapitali suurendamise käigus lastakse välja 411 337 uut Seltsi lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ühe aktsia kohta.

Kuna aktsiaemissioon märgiti 100% täis, puudub vajadus märkimata jäänud aktsiate tühistamiseks.

Kõik aktsiaemissiooni käigus emiteeritud Seltsi uued aktsiad noteeritakse Nasdaq Tallinna börsil päeval, mis järgneb päevale, mil Selts on teavitanud Nasdaq Tallinnat aktsiakapitali suurendamise äriregistrisse kandmisest.

         Priit Rum
         LHV kommunikatsioonijuht
         Telefon: 502 0786
         E-post: priit.rum@lhv.ee