English Estonian
Avaldatud: 2021-04-13 08:03:03 CEST
Tallinna Vesi
Ülevõtmispakkumine

AS Tallinna Vesi aktsiate ülevõtmispakkumine

AS Tallinna Vesi enamusaktsionärid Tallinna Linn ja OÜ Utilitas (edaspidi koos Ülevõtjad) teavitasid 13. aprillil 2021 kohustuslikust ülevõtmispakkumisest kõigi AS Tallinna Vesi A-aktsiate, mis ei kuulu Ülevõtjatele, omandamiseks ostuhinnaga 14,20 eurot (neliteist eurot ja kakskümmend senti) aktsia kohta („Ostuhind“) ülevõtmispakkumises toodud tingimustel. Käesoleva teate avaldamise hetkel kuulub Tallinna Linnale 10 469 565 AS-i Tallinna Vesi A-aktsiat (s.o. ligikaudu 52,35% A-aktsiatest) ja OÜ-le Utilitas kuulub 3 530 435 AS-i Tallinna Vesi A-aktsiat (s.o. ligikaudu 17,65% A-aktsiatest).

Pakkumise aktseptimise periood algab 13.04.2021 kell 10:00 ja kestab kuni 17.05.2021 kell 15:00 Eestis kehtiva kellaaja (Ida-Euroopa suveaeg) järgi („Aktseptimisperiood“).

Aktsionärid, kes soovivad ülevõtmispakkumise vastu võtta (aktseptida), peavad esitama hiljemalt 17.05.2021 oma väärtpaberikonto haldurile väärtpaberikonto halduri poolt täpsustatud kellaajaks tehingukorralduse selliselt, et see võimaldab väärtpaberikonto halduril registreerida tehingukorraldused Nasdaq CSD SE, Eesti väärtpaberite registri registripidaja juures hiljemalt 17.05.2021 kell 15:00 Eestis kehtiva kellaaja (Ida-Euroopa suveaeg) järgi. Ostuhind tasutakse rahas ja aktsiad kantakse Ülevõtjatele üle 25.05.2021.

Ülevõtmispakkumise täpsed tingimused on esitatud ülevõtmispakkumise prospektis ja ülevõtmispakkumise teates.

Laura Korjus
AS Tallinna Vesi
Kommunikatsioonijuht
(+372) 62 62 271
laura.korjus@tvesi.ee