Publicēts: 2021-07-06 15:00:00 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

FKTK pieņem izskatīšanai AS "RĪGAS AUTOELEKTROAPARĀTU RŪPNĪCA" akcionāra akciju atpirkšanas piedāvājumu

Finanšu un kapitāla tirgus komisija 05.07.2021. ir saņēmusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BH AUTOAPARĀTS" (reģistrācijas Nr. 40003396389, juridiskā adrese: Klijānu iela 18, Rīga, LV-1013) iesniegumu atļaujas saņemšanai izteikt akciju sabiedrības "RĪGAS AUTOELEKTROAPARĀTU RŪPNĪCA" (reģistrācijas Nr. 40003030454, juridiskā adrese: Klijānu iela 18, Rīga, LV-1013) obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. panta ceturtās daļas 2. punktam.

1. Informācija par piedāvātāju, norādot tā attiecības ar akciju sabiedrību "RĪGAS AUTOELEKTROAPARĀTU RŪPNĪCA" (turpmāk – Mērķa sabiedrība):

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BH AUTOAPARĀTS", reģistrācijas Nr. 40003396389, juridiskā adrese: Klijānu iela 18, Rīga, LV-1013, Latvija.

Pēc prospektā sniegtās informācijas Mērķa sabiedrības 28.06.2021. ārkārtas akcionāru sapulcē, kurā ir pieņemts lēmums par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus, jautājumā par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus „par” ir balsojuši akcionāri:

  1. akciju sabiedrība „Baltijas Holdings”, reģistrācijas Nr. 40003148033, juridiskā adrese: Klijānu iela 18, Rīga, LV-1013;
  2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību „TEHPROJEKTS”, reģistrācijas Nr. 40103020397, juridiskā adrese: Ūnijas iela 12, Rīga, LV-1084;
  3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BH AUTOAPARĀTS”, reģistrācijas Nr. 40003396389, juridiskā adrese: Klijānu iela 18, Rīga, LV-1013.

Atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. panta ceturtās daļas 2. punktam sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BH AUTOAPARĀTS”, reģistrācijas Nr. 40003396389, juridiskā adrese: Klijānu iela 18, Rīga, LV-1013, ir pilnvarota izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu.

2. Vienas akcijas atpirkšanas cena pēc prospektā sniegtās informācijas: 0.46 EUR.

3. Piedāvājuma termiņš: piedāvājuma sākuma termiņš ir nākamā darba diena pēc sludinājuma par piedāvājumu publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un piedāvājuma termiņš beidzas pēc 30 dienām, skaitot no piedāvājuma sākuma termiņa. Gadījumā, ja termiņš beidzas brīvdienā vai svētku dienā, tad par pēdējo piedāvājuma dienu tiek uzskatīta nākamā darba diena.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431

www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.