English Lithuanian
Paskelbta: 2023-09-11 09:00:00 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl taikos sutarties su buvusia UAB Vilniaus kogeneracinės jėgainės rangove „Rafako S.A.“ sudarymo

AB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ arba Grupė) informuoja, kad jos dukterinė bendrovė UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė (toliau – Vilniaus KJ), eksploatuojanti atliekų jėgainę bei statanti biokuro jėgainę, pasirašė taikos sutartį su buvusia rangove Lenkijos bendrove „Rafako S. A.“ (toliau – „Rafako“).

Primename, tarp Vilniaus KJ ir „Rafako“ Stokholmo arbitražo teisme vyko ginčas dėl 2016 m. rugsėjo 29 d. sudarytos sutarties, kuria, be kita ko, „Rafako“ įsipareigojo suprojektuoti ir pastatyti kogeneracinės jėgainės biokuro deginimo įrenginį ir tiekimo infrastruktūrą, vykdymo, nutraukimo ir nuostolių atlyginimo. 

Kaip Grupė skelbė anksčiau (nuoroda), 2022 m. rugpjūtį Stokholmo arbitražo teismas priėmė Vilniaus KJ palankų dalinį sprendimą. Pagal Stokholmo arbitražo teismo taisykles ginčo šalims buvo nustatytas privalomas taikinimo laikotarpis.

Įvertinus daugelį aplinkybių, tarp jų aplinkybes, susijusias su „Rafako“ finansine būkle, nuspręsta sudaryti taikos sutartį, kuria susitarta dėl beveik 30 mln. EUR piniginės kompensacijos Vilniaus KJ, kurios dalį (14 965 000 EUR) Vilniaus KJ jau gavo, o kitą dalį – 15 mln. EUR – „Rafako” sumokės Vilniaus KJ dalimis per penkerius metus. Remiantis taikos sutarties sąlygomis Vilniaus KJ perduodama visa „Rafako” turėta biokuro projektui reikalinga įranga bei dokumentai. Įvertinus įrangos ir dokumentų vertę, Vilniaus KJ papildomai atgauna dar beveik 2 mln. EUR ir užtikrina biokuro projekto darbų tęstinumą.

Sudarytą taikos sutartį dar turės patvirtinti Stokholmo arbitražo teismas. Grupė apie tai atskiru esminiu pranešimu neinformuos.

Šiame pranešime pateikta informacija neturi įtakos Grupės koreguoto pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) prognozei.

Nepaisant pasikeitusių pagrindinių rangovų, Vilniaus KJ vadovybė užtikrino darbų tęstinumą. Šiuo metu Vilniaus KJ biokuro blokas yra baigiamojoje statybų stadijoje ir tiekia šilumos energiją bandomuoju režimu.

Daugiau informacijos:

Artūras Ketlerius
„Ignitis grupės“ korporatyvinės komunikacijos vadovas
arturas.ketlerius@ignitis.lt
+370 620 76076