Published: 2021-01-15 08:04:21 CET
INVL Baltic Real Estate
Pranešimas apie esminį įvykį

Skelbiama „INVL Baltic Real Estate“ akcijų išpirkimo tvarka bei išpirkimo pradžios data

Vadovaujantis 2021 m. sausio 14 d. „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – „Susirinkimas“) sprendimu dėl Bendrovės savų akcijų išpirkimo dėl Bendrovės esminių dokumentų pakeitimo ir atsiradus Bendrovės pareigai išpirkti Bendrovės akcijas iš sprendimams prieštaraujančių arba susirinkime nedalyvaujančių arba susilaikiusių nuo balsavimo akcininkų akcijas, 2021 m. sausio 15 d. Bendrovės Valdymo įmonė UAB “INVL Asset Management” (toliau – „Valdymo įmonė“) informuoja patvirtinusi detalią Bendrovės akcijų išpirkimo tvarką, kuria vadovaujantis bus atliekamas Bendrovės akcijų išpirkimas.

Kartu informuojama, kad 2021 m. sausio 25 d. prasideda Bendrovės akcijų išpirkimas, kuris truks iki 2021 m. kovo 25 d. (imtinai).

Vienos akcijos išpirkimo kaina – 2,2103 EUR, kuri atitinka 2020 m. lapkričio 30 d. GAV.

Teisę pateikti akcijas Bendrovei išpirkimui turi bendrovės akcininkai, kurie:

1.1.  Susirinkime balsavo prieš naujos redakcijos Bendrovės įstatų patvirtinimą arba

1.2.  Susirinkime susilaikė balsuojant Susirinkimo darbotvarkės klausimu dėl naujos redakcijos Bendrovės įstatų patvirtinimo, arba

1.3.  nedalyvavo Susirinkime.

Parduoti akcijų per šį išpirkimą nėra privaloma.

Visos detalės dėl akcijų išpirkimo aptariamos Bendrovės akcijų išpirkimo taisyklėse (pridedama).

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com

PriedasINVL BRE akciju ispirkimo taisykles 2021.pdf