English Lithuanian
Paskelbta: 2021-09-21 15:00:00 CEST
Medicinos bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl Medicinos bankui skirtos poveikio priemonės

UAB Medicinos bankas (toliau – Bankas), bendrovės kodas 112027077, registruotos buveinės adresas Pamėnkalnio g. 40, LT-01114 Vilnius, Lietuva.

Medicinos bankas informuoja, kad Lietuvos bankas (LB) atliko pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių (toliau – PPTF) įgyvendinimo Banke planinį tikslinį inspektavimą. Išnagrinėjusi inspektavimo medžiagą, Lietuvos banko valdyba konstatavo, kad Bankas neužtikrino tinkamų PPTF prevencijos priemonių įgyvendinimo procedūrų, todėl įpareigojo Banką ištaisyti PPTF prevencijos reikalavimų srityje nustatytus trūkumus, įspėjo Banką dėl teisės aktų pažeidimo ir skyrė 300 tūkst. Eur. baudą.

Bankas informuoja, kad nemaža dalis LB nustatytų trūkumų buvo pašalinti dar iki inspektavimo rezultatų svarstymo LB valdyboje. Bankas taip pat informuoja, kad ir toliau tęsia PPTF prevencijos procedūrų stiprinimo veiksmus, kurie buvo pradėti dar iki LB patikrinimo.

Medicinos bankas nėra nustatęs atvejų, kad LB nustatyti trūkumai turėjo poveikį Banko klientams ar Banku būtų pasinaudota PPTF tikslais.    

Daugiau informacijos: Igor Kovalčuk, Valdybos narys, Teisės ir atitikties tarnybos direktorius, administracijos vadovo pavaduotojas, tel. + 370 686 34122, el. paštas igor.kovalcuk@medbank.lt