Paskelbta: 2020-09-21 08:30:00 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas dėl „Ignitis grupės“ siūlomų vertybinių popierių kainos intervalo ribų ir patvirtinto prospekto paskelbimo

AB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra  „Ignitis grupės“ išleistų obligacijų nominali vertė 900 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313; XS2177349912.

„Ignitis grupė” ryšium su jos 2020 m. rugsėjo 11 d. pranešimu apie ketinimą priimti sprendimą listinguotis (angl. intention to float (ITF)) Nasdaq Vilnius ir Londono vertybinių popierių biržose (toliau – ITF), šiandien praneša (i) planuojamo pirminio „Ignitis Grupės“ paprastųjų vardinių akcijų (toliau – Akcijos) ir tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų, reprezentuojančių Akcijas (toliau – TDP, ir kartu su Akcijomis – Siūlomi vertybiniai popieriai), viešo siūlymo (toliau – IPO arba Siūlymas) dydį ir kainos intervalo ribas ir (ii) tai, kad atitinkamą prospektą (toliau – Prospektas) patvirtino Lietuvos bankas ir Prospektas jau yra paskelbtas Bendrovės interneto svetainėje www.ignitisgrupe.lt/ipo.

Bendrovė kreipėsi dėl Akcijų įtraukimo į prekybą „Nasdaq Vilnius“ pagrindiniame prekybos sąraše ir dėl TDP įtraukimo į FCA oficialaus sąrašo standartinio įtraukimo segmentą ir į prekybą Londono akcijų biržos pagrindiniame sąraše. 

Šiandien paskelbto Siūlymo kainos intervalo ribos yra:

  • nuo 22,50 eurų iki 28,00 eurų už vieną Akciją;
  • nuo 22,50 eurų iki 28,00 eurų už vieną TDP.

IPO galutinė Siūlymo kaina bus nustatyta atsižvelgiant paklausos formavimo procesą nuo rugsėjo 21 d., 12 val., iki spalio 1 d., 13 val., ir šiuo metu tikimasi, kad Siūlomų vertybinių popierių įtraukimas į Nasdaq Vilnius ir Londono vertybinių popierių biržas įvyks 2020 m. spalio 7 d. ar panašiu laiku.

Siūlymas apima 20,901,503 akcijas arba 27,8 proc. viso Bendrovės išleisto akcinio kapitalo, neįvertinant stabilizavimo metu atliktų sandorių. Remiantis siūlymo kainos intervalu, listinguoti žadamų akcijų vertė apytiksliai galėtų siekti nuo 470,3 mln. EUR iki 585,2 mln. EUR.

Daugiau informacijos rasite prisegtame pranešime.

Priedas


Ignitis grupe - Kainos intervalo ir Prospekto paskelbimas.pdf