Danish
Offentliggjort: 2024-04-22 13:59:21 CEST
PFA Invest
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

Ændring af market maker og bevisudsteder for Investeringsforeningen PFA Invest

Bestyrelsen for investeringsforeningen PFA Invest har på et bestyrelsesmøde afholdt d.d., truffet beslutning om ændring af market maker fra Danske Bank A/S til BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S, med samtidig videredelegation af handels- og prisstillelsesfunktionen til Sydbank A/S.  

Det forventes, at BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S og Sydbank A/S vil varetage market maker-funktionen fra den 24. maj 2024.

Bestyrelsen for Investeringsforeningen PFA Invest har på dagens bestyrelsesmøde ligeledes truffet beslutning om ændring af bevisudsteder fra Danske Bank A/S til Sydbank A/S.

Det forventes, at Sydbank A/S vil varetage bevisudstederydelsen fra den 24. maj 2024.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Rasmus Bessing.

Bestyrelsen
Investeringsforeningen PFA Invest.