Publicēts: 2020-08-31 12:51:14 CEST
Siguldas CMAS
Būtiskas līdzdalības iegūšanas vai zaudēšanas paziņojumi

Siguldas CMAS AS, paziņojums par nozīmīgu līdzdalību

2020. gada 31. augustā akciju sabiedrība “Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” saņēma no akcionāra SCI AG paziņojumu par nozīmīgu līdzdalību (skatīt pielikumā).

Valda Mālniece

Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv

Pielikums


SCI_AG_pazinojums_par_nozimigu_lidzdalibu.pdf