Avaldatud: 2021-03-19 12:00:00 CET
Tallinna Kaubamaja Grupp
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Tallinna Kaubamaja Grupp AS korralise üldkoosoleku otsused 19.03.2021

19. märtsil 2021. aastal toimus Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek Tallinnas, aadressil Liivalaia tänav 33 asuvas Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses. Ettevõtte 40 729 200 häälest oli koosolekul esindatud 29 541 042 häält, so 72,53% kõikidest häältest ning kokku oli esindatud 54 aktsionäri.
Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i aktsionäride üldkoosolek otsustas:

1. Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2020. a. majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada 29 541 042 hääle ehk 100% poolthäälega Tallinna Kaubamaja Grupp 2020. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja Grupp AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2020 on 597 284 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 741 938 tuhat eurot ning puhaskasum 19 499 tuhat eurot.

2. Kasumi jaotamine
Kinnitada 29 541 042 hääle ehk 100,00% poolthäälega Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2020. a. kasumi jaotamise otsus ja dividendi maksmise kord:

Eelmiste aastate jaotamata kasum82 132 tuhat eurot
2020. aasta puhaskasum19 499 tuhat eurot
Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2020101 631 tuhat eurot
Maksta dividendi 0,60 eurot aktsia kohta24 438 tuhat eurot
Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist77 193 tuhat eurot

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 6. aprillil 2021 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 9. aprillil 2021 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

3. Nõukogu liikmete valimine ja tasustamise korra määramine
28 875 546 hääle ehk 97,75% poolthäälega valida seoses nõukogu liikmete volituste tähtaja lõppemisega 20.05.2021.a. Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i nõukogu liikmeteks alates 21.05.2021.a. järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks Jüri Käo, Andres Järving, Enn Kunila, Gunnar Kraft ja Meelis Milder.
Maksta nõukogu liikmetele tasu järgnevalt: nõukogu esimehele makstava tasu suuruseks on 2 400 eurot kuus ja nõukogu liikmele makstava tasu suuruseks on 2 000 eurot kuus.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS dividendimakse ex-päev

Ülaltoodust tulenevalt annab Tallinna Kaubamaja Grupp AS teada, et väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) on 01.04.2021. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2020. majandusaasta eest.

Üldkoosolekut kajastava veebiseminari salvestust on võimalik vaadata https://youtu.be/ZJLbn5wtt4o

Raul Puusepp
Juhatuse esimees
Tel. 731 5000