Paskelbta: 2017-09-11 08:20:00 CEST
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė grupės pardavimai 2017 m. rugpjūčio mėnesį

2017 m. rugpjūčio mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 10 mln. EUR arba 10% didesni negu 2016 m. rugpjūčio mėnesį. Bendrovės pardavimai 2017 m. sausio - rugpjūčio mėn. buvo 77,8 mln. EUR arba 42% didesni negu per tą patį laikotarpį 2016 m.

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102