English Latvian
Publicēts: 2018-03-13 08:48:56 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” obligāciju iekļaušanu Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā

Nasdaq Riga valde pieņēma lēmumu, ar 2018. gada 15. martu uzsākt AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” obligāciju, kuru emisija veikta saskaņā ar obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektu, kotēšanu Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā ar šādiem raksturlielumiem:   

 

Emitenta nosaukums AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”
Emitenta saīsinātais nosaukums ALTM
Vērtspapīra ISIN kods LV0000880037
Vērtspapīra dzēšanas datums 07.03.2025
Nominālvērtība 1 000 EUR
Iekļaujamo obligāciju skaits 10 000
Obligāciju kupona gada likme fiksēta 1.3%
Biržas tirdzniecības kods* ALTM013025A

   

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts un galīgie noteikumi pieejami šeit.

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Riga, AS, Nasdaq Tallinn AS un AB Nasdaq Vilnius