English Icelandic
Birt: 2023-07-27 18:08:00 CEST
Íslandsbanki hf.
Árshlutareikningur - 6 mán.

Íslandsbanki hf.: Afkoma á öðrum ársfjórðungi 2023

Afkoma á öðrum ársfjórðungi 2023

Helstu atriði í afkomu annars ársfjórðungs:

 • Hagnaður af rekstri Íslandsbanka nam 6,1 milljarði króna á öðrum ársfjórðungi (2F22: 5,9 milljarðar króna). Arðsemi eigin fjár var 11,5% á ársgrundvelli (2F22: 11,7%). Þetta er í samræmi við uppfærða afkomuspá bankans fyrir árið 2023, sem gerir ráð fyrir að arðsemin verði á bilinu 10,7-11,7% og hærri en fjárhagslegt markmið bankans um að arðsemi eigin fjár sé yfir 10%.
 • Hreinar vaxtatekjur jukust um 23,0% á milli ára og námu 12,6 milljörðum króna á öðrum ársfjórðungi, samanborið við 10,3 milljarða króna á 2F22.
 • Vaxtamunur var 3,2% á öðrum ársfjórðungi, samanborið við 2,9% á sama ársfjórðungi ársins 2022.
 • Hreinar þóknanatekjur jukust um 4,6% á milli ára og námu samtals 3,6 milljörðum króna á fjórðungnum, samanborið við 3,4 milljarða króna á sama ársfjórðungi ársins 2022.
 • Hrein fjármagnsgjöld námu 559 milljónum króna á öðrum ársfjórðungi, samanborið við fjármunatekjur að fjárhæð 208 milljónir króna á 2F22.
 • Stjórnunarkostnaður nam 6,7 milljörðum króna á öðrum ársfjórðungi, ef frá er talin gjaldfærsla vegna stjórnvaldssektar sem nam 860 milljónum króna, samanborið við 6,0 milljarða króna stjórnunarkostnað á 2F22, sem er hækkun milli ára, eða sem nemur 11,7%.
 • Kostnaðarhlutfall bankans var 42,6% á öðrum ársfjórðungi og lækkar úr 42,7% á 2F22. Kostnaðarhlutfallið er innan afkomuspár bankans um kostnaðarhlutfall á bilinu 40-45% og undir fjárhagslegu markmiði bankans um að kostnaðarhlutfall sé lægra en 45%. Hlutfallið er reiknað án bankaskatts og einskiptiskostnaðar, þ.m.t. 860 milljónum króna sem voru gjaldfærðar vegna stjórnvaldssektar.
 • Jákvæð virðisrýrnun nam 1.245 milljónum króna á öðrum ársfjórðungi, og má helst rekja til þess að virðisrýrnun nokkurra lánamála var færð til baka vegna góðra horfa í ferðamannaþjónustu, en var jákvæð um 575 milljónir króna á öðrum ársfjórðungi 2022. Áhættukostnaður útlána (e. cost of risk) var -0,40 prósentustig á ársgrundvelli á öðrum ársfjórðungi samanborið við -0,20 prósentustig á sama ársfjórðungi fyrir ári.
 • Útlán til viðskiptavina jukust um 18,8 milljarða króna á fjórðungnum, eða um 1,5% og voru 1.238 milljarðar króna í lok annars ársfjórðungs 2023.
 • Aukning á innlánum frá viðskiptavinum á öðrum ársfjórðungi nam 16,6 milljörðum króna eða um 2,1%. Innlán voru 817 milljarðar króna í lok fjórðungsins.
 • Eigið fé bankans nam 215,5 milljörðum króna í lok ársfjórðungsins, samanborið við 218,9 milljarða króna í lok árs 2022.
 • Eiginfjárhlutfall bankans var 23,2% í lok annars ársfjórðungs, samanborið við 22,2% í árslok 2022. Samsvarandi eiginfjárhlutfall almenns þáttar 1 (CET1) var 20,0%, samanborið við 18,8% í árslok 2022, sem er 480 punktum yfir kröfum eftirlitsaðila, og hærra en fjárhagslegt markmið bankans um að vera með 100-300 punkta eiginfjár svigrúm umfram kröfur eftirlitsaðila.

Helstu atriðin í afkomu á fyrri helmingi ársins 2023 (1H23)

 • Hagnaður af rekstri bankans á fyrri helmingi ársins 2023 nam 12,4 milljörðum króna (1H22: 11,1 milljarður króna), og arðsemi eigin fjár var 11,4% á ársgrundvelli, samanborið við 10,9% á fyrri helmingi árs 2022.
 • Hreinar vaxtatekjur á fyrri helmingi ársins námu 25 milljörðum króna, sem er aukning um 28,6% milli ára.
 • Hreinar þóknanatekjur jukust um 8,7% milli ára, og námu 7,1 milljarði króna á fyrri helmingi ársins, samanborið við 6,5 milljarða króna á fyrri helming síðasta árs.
 • Hrein fjármagnsgjöld voru 21 milljón króna á fyrri helmingi ársins 2023, samanborið við fjármunatekjur að fjárhæð 113 milljónir króna á sama helmingi í fyrra.
 • Stjórnunarkostnaður var 13,7 milljarðar króna fyrstu sex mánuði ársins, ef frá er talin 860 milljón króna stjórnvaldssekt sem gjaldfærð var á öðrum ársfjórðungi, samanborið við 11,8 milljarða króna stjórnunarkostnaður á fyrri hluta árs 2022.
 • Kostnaðarhlutfall bankans lækkaði úr 45% á fyrri hluta árs 2022 niður í 42,3% á fyrri hluta ársins 2023.
 • Jákvæð virðisrýrnun á fjáreignum var jákvæð um 570 milljónir króna á fyrri helmingi árs, og var jákvæð um 1.058 milljónir króna fyrir sama tímabil árið áður.

Lykiltölur

  2F231F234F223F222F22
REKSTURHagnaður tímabils, m.kr.6.1396.2115.9827.4865.880
 Arðsemi eigin fjár11,5%11,4%11,114,4%11,7%
 Vaxtamunur (af heildareignum)3,2%3,2%3,1%30%,2,9%
 Kostnaðarhlutfall1,242,6%42,1%40,6%36,3%42,7%
 Áhættukostnaður útlána3(0,40%)0,22%0,22%(0,40%)(0,20%)
   
  30.6.2331.3.2331.12.2230.9.2230.6.22
EFNAHAGURÚtlán til viðskiptavina, m.kr.1.237.7581.218.9991.186.6391.153.0471.153.677

Eignir samtals, m.kr.1.593.2391.551.5301.566.2351.548.6721.437.253

Áhættuvegnar eignir, m.kr.1.015.1971.004.978999.4911.012.986992.883

Innlán frá viðskiptavinum, m.kr.816,641800.071789.897781.614756.862

Útlán til viðskiptavina / innlán frá viðskiptavinum152%152150%148%152%

Hlutfall lána með laskað lánshæfi41,7%1,7%1,8%1,7%1,8%


    
       
LAUSAFÉFjármögnunarhlutfall (NSFR), allir gjaldmiðlar119%115%118%127%118%

Lausafjárhlutfall (LCR), allir gjaldmiðlar259%171%205%371%147%       
EIGIÐ FÉEigið fé samtals, m.kr215.524210.385218.874211.613203.662

Eiginfjárhlutfall almenns þáttar 1520,0%19,9%18,8%18,2%18,2%

Eiginfjárhlutfall þáttar 1520,9%20,8%19,8%19,2%19,2%

Eiginfjárhlutfall523,2%23,2%22,2%21,4%21,5%

Vogunarhlutfall5128%12,9%12,1%11,9%12,5%

1. Reiknað sem: (stjórnunarkostnaður + framlag í Tryggingarsjóð innstæðueigenda og fjárfesta – einskiptisliðir) / (heildarrekstrartekjur – einskiptisliðir).
2. Kostnaðarhluftfall á 2F23 undanskilur stjórnvaldssekt að upphæð 860 m. kr. Kostnaðarhlutfall í 4F22 innihélt gjaldfærslu vegna stjórnvaldssektar að fjárhæð 300 m.kr og hefur nú verið uppfært.
3. Neikvæður áhættukostnaður merkir að það hafi verið nettó tekjufærsla úr virðisrýrnunarsjóði.
4. Stig 3, útlán til viðskiptavina, vergt bókfært virði.
5. Að meðtöldum 1F23 hagnaði fyrir 31.3.23 og 3F22 hagnaði fyrir 30.9.22.

Jón Guðni Ómarsson, bankastjóri Íslandsbanka
Það voru stórar áskoranir sem bankinn tókst á við á öðrum ársfjórðungi. Samkomulag sem bankinn gerði við Seðlabanka Íslands um að ljúka máli vegna sölu á 22,5% eignarhlut ríkisins í mars 2022 með sátt og greiðslu sektar að fjárhæð 1.160 milljónir króna var án efa sú stærsta. Við hörmum þá ágalla sem voru á framkvæmd bankans vegna útboðsins og biðjumst afsökunar á þeim. Mikil vinna hefur staðið yfir til að mæta úrbótarkröfum fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands og mun sú vinna halda áfram næstu misserin.

Rekstur bankans gekk vel á fjórðungnum og hagnaður annars ársfjórðungs eftir skatta nam 6,1 milljarði króna og arðsemi eigin fjár var 11,5% á ársgrundvelli, sem er yfir fjárhagslegum markmiðum bankans. Hagnaður bankans á fyrri helmingi ársins nam 12,4 milljörðum króna og arðsemi eigin fjár var 11,4%. Innlán jukust á öðrum ársfjórðungi hjá öllum viðskiptaeiningum og útlán til viðskiptavina hafa aukist um rúmlega 50 milljarða króna það sem af er ári. Við fögnum því að fá tækifæri til að styðja áfram við margbreytileg verkefni viðskiptavina okkar.

Framundan er Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka sem er einn af hápunktum ársins hjá okkur í bankanum og mikilvægur viðburður fyrir flest góðgerðarfélög í landinu. Við viljum hvetja alla til að taka þátt og styðja við góð málefni í leiðinni.

FJÁRFESTATENGSL
Vefstreymi föstudaginn 28. júlí 2023

Íslandsbanki mun halda afkomufund/vefstreymi föstudaginn 28. júlí kl. 8.30 fyrir fjárfesta og markaðsaðila. Jón Guðni Ómarsson, bankastjóri og Jóhann Ottó Wathne, forstöðumaður fjárstýringar munu kynna afkomu bankans og helstu atriði í rekstri hans á ársfjórðungnum. Fundurinn fer fram á ensku.

Fundurinn fer fram á þessari síðu. Upptaka af fundinum verður aðgengileg á heimasíðu fjárfestatengsla að honum loknum. Markaðsaðilar geta einnig hringt inn á fundinn og lagt fram spurningar munnlega með því að skrá sig á þessari síðu. Þar kemur upp listi yfir innhringingarnúmer og persónulegt PIN-númer. Ef það er ekki til staðarnúmer fyrir landið þitt, eða ef þú vilt fá símtal í stað þess að hringja inn, er hægt að nota „Hringja í mig“ valkostinn. Veldu þá landið þitt, sláðu inn símanúmerið þitt og smelltu á bláa „Call me“ hnappinn til að tengjast.

Nánari upplýsingar veita fjárfestatengsl Íslandsbanka í gegnum netfangið ir@islandsbanki.is

Fjárhagsdagatal
Stefnt er að birta árshluta fyrir 3. ársfjórðung þann 26. október 2023. Vinsamlegast athugið að dagsetningin er birt með fyrirvara um breytingar.

Fjárfestaefni
Allt fjárfestaefni mun verða birt á heimasíðu fjárfestatengsla þar sem upplýsingar um fjárhagsdagatal og þögul tímabil eru einnig aðgengilegar.

Fyrirvari
Framangreind fréttatilkynning gæti vísað til spár um framtíðarhorfur sem er háð áhættu- og óvissuþáttum og getur þýtt að raunverulegur árangur verði umtalsvert frábrugðinn því sem spáð er í þessari fréttatilkynningu. Íslandsbanki hf. hefur ekki skyldu til að, og mun ekki, uppfæra þessar spár um framtíðarhorfur félagsins til að endurspegla atburði og aðstæður sem eiga sér stað eftir útgáfu þessarar fréttatilkynningar. Það er ábyrgð fjárfestis að reiða sig ekki seinna meir á spár um framtíðarhorfur sem eru settar fram í þessari fréttatilkynningu þar sem þær eiga eingöngu við á þeim tíma sem hún er gefin út. Spár um framtíðarhorfur gefa ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarárangur og eru allar yfirlýsingar um framtíðarhorfur félagsins fullgildar í heild sinni með tilliti til þessa fyrirvara.


2F 2023 Frettatilkynning.pdf
2Q 2023 Investor Presentation.pdf
2Q23 Factbook.pdf
2Q23 Factsheet.pdf
ISB Condensed Consolidated Interim Financial Statements First Half 2023.pdf