Publicēts: 2021-05-06 15:09:21 CEST
Baltic Technology Ventures
Uzņēmuma paziņojums

Par izmaiņām intelektuālā īpašuma projektu grāmatvedības uzskaitē

AS Baltic Technology Ventures ('BTV') vadība informē, ka ir izmaiņas divu intelektuālā īpašuma projektu grāmatvedības uzskaitē, kas iepriekš tika uzrādīti neauditētā starpperioda finanšu pārskata par 6 mēnešu periodu līdz 2020.gada 30.jūnijam bilancē kā nemateriālie ieguldījumi. Intelektuālā īpašuma projekti ir: (1) haptiskas navigācijas aproce personām ar redzes traucējumiem (kurai piešķirts zīmols “iWrist”) un (2) programmējama tastatūra un ar tiem saistītās saistības – šie aktīvi tagad ir klasificēti ārpus bilances.

Aktīvu novērtējumi tika balstīti uz SIA Smart Continent, reģistrācijas Nr. 40103070504, kas ir sertificēts veikt intelektuālā īpašuma novērtēšanu, novērtēšanas rezultātiem. BTV grāmatveži toreiz vadībai ieteica tos atspoguļot kā aktīvus ar atbilstošajām saistībām. Tā bija kļūda un būtu bijis atbilstošāk klasificēt šos aktīvus ārpus bilancē. Ņemot vērā 2020.gada pandēmiju un tās ietekmi uz šādu projektu izstrādi, izrādījās izaicinoši piesaistīt investīcijas un uzsākt biznesa plāna izpildi.

Pēc pēdējās pārskatīšanas revīzijas procesā BTV vadība pieņēma lēmumu pārklasificēt šos aktīvus ārpus bilancē. Šie projekti ir reģistrēti kolektīvās finansēšanas platformās un notiek aktīva investoru meklēšana. BTV vadība turpina uzskatīt šos intelektuālā īpašuma aktīvus par vērtīgiem, taču pašreizējā tirgus situācija apgrūtina to faktiskās vērtības realizēšanu nākamajā pārskata periodā.

 

Valdes loceklis                                                                                    G.Zolotarev

 

         Kontakti:
         Adrese: Rūpniecības iela 1-5, Riga, LV-1010
         Tālrunis: +371 67783611
         
         Kontaktpersona:
         Gene Zolotarev
         Valdes loceklis
         Tālrunis: +371 67783601
         E-pasts: gene@baltictechventures.com
         
         Sertificētais konsultants:
         Svetlana Hramčenko
         SIA "Law Office Spridzans"
         Tālrunis: +371 26712718
         e-pasts: svetlana.hramcenko@spridzans.lv