English Estonian
Avaldatud: 2023-08-11 15:30:00 CEST
Bigbank AS
Börsiteade

Bigbank AS 2023. aasta juuli tulemused

2023. aasta juulit iseloomustasid Bigbanki jaoks tugeva kasvu jätkumine ja soliidsed kasuminumbrid. Laenudest kasvasid üsna võrdsetes mahtudes nii ärilaenude, kodulaenude kui ka tarbimislaenude portfellid.  Hoiuste poole pealt oli kasv suurem säästuhoiuses, kus kõige rohkem kasvas hoiuste maht Hollandi klientide hulgas. Kenasti on kasvuhoo sisse saanud mai lõpus turule tulnud säästuhoius Soomes.

Kuigi juulis püsis euribori tase stabiilsena, siis hoiuseintresside kasv Bigbanki koduturgudel jätkus. Kuna Bigbank hoiab oma hoiuseintresse jätkuvalt turu tipus, siis see võimaldab Bigbanki hoiuseklientidel järjest enam tõusnud intressikeskkonnast kasu lõigata.

Jätkuvalt teeb heameelt asjaolu, et laenuportfelli krediidikvaliteet püsib tugeval tasemel ja laenuklientidel ei ole tekkinud olulisi raskusi enda kohustuste teenindamisel.

Nii 8,7 miljoni suurune netointressitulu kui ka 3,7 miljoni suurune puhaskasum olid kuude lõikes Bigbanki jaoks 2023. aastal rekordilised näitajad.

Bigbanki 2023. aasta juuli majandustulemused:

  • Klientide hoiused ja saadud laenud kasvasid aastaga 423 miljonit eurot 1,66 miljardi euroni (+34%).
  • Nõuded klientidele kasvasid aastaga 339 miljonit eurot 1,49 miljardi euroni (+29%).
  • Neto intressitulud olid juulis 8,7 miljonit eurot, aasta seitsme esimese kuuga kokku 55,4 miljonit eurot. Seitsme esimese kuu võrdluses aasta taguse sama perioodiga oli kasv 8,4 miljonit eurot (+18%).
  • Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindluste maht oli aasta seitsme esimese kuuga 10,3 miljonit eurot, võrreldes aasta taguse ajaga oli kasv 2,5 miljonit eurot ehk 33%.
  • Juuli puhaskasum oli 3,7 miljonit eurot. Seitsme esimese kuu kasum kokku moodustas 20,7 miljonit eurot, kasv võrreldes 2022. aastaga oli 3,9 miljonit eurot ehk 23%.
  • Omakapitali tootlus oli seitsme esimese kuu koondvaates 16,1%.
Kasumiaruanne, tuhandetes eurodesJuuli 20237 kuud 20237 kuud 2022Muutus, %
Neto tegevustulud kokku, sh9 49060 56850 8859 683+19%
Neto intressitulu8 66255 36246 9158 446+18%
Neto teenustasud4554 7094 239470+11%
Tegevuskulud kokku, sh-3 803-26 052-24 207-1 845+8%
Palgakulud-2 037-13 652-12 307-1 345+11%
Halduskulud-1 118-8 431-9 4661 035-11%
Kasum enne allahindluste kulu5 68834 51626 6787 838+29%
Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindlused-1 380-10 342-7 794-2 548+33%
Tulumaks-564-2 846-2 103-744+35%
Aruandeperioodi jätkuvate tegevuste kasum3 74421 32816 7824 546+27%
Kahjum lõpetatud tegevustest0-6170-617 
Aruandeperioodi kasum3 74420 71016 7823 929+23%
      
      
Ärimahud, tuhandetes eurodesJuuli 20237 kuud 20237 kuud 2022Muutus, %
Klientide hoiused ja saadud laenud1 660 9071 660 9071 238 087422 819+34%
Nõuded klientidele1 492 8581 492 8581 153 724339 134+29%
      
VõtmenäitajadJuuli 20237 kuud 20237 kuud 2022Muutus
ROE19,8%16,1%15,2%+0,9pp 
Kulu/ tulu suhe (C/I)40,1%43,0%47,6%-4,6pp 
Soovitusindeks (NPS)565750+7 


Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht ületab 1,9 miljardit eurot.

Argo Kiltsmann
Juhatuse liige
Telefon: +372 5393 0833
E-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee
www.bigbank.ee