Danish English
Offentliggjort: 2012-10-31 13:32:23 CET
Københavns Lufthavne A/S
Kvartalsrapport

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2012

Fondsbørsmeddelelse nummer 12/2012

København, den 31. oktober 2012

 
DELÅRSRAPPORT FOR KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CPH) FOR PERIODEN 1. JANUAR – 30. SEPTEMBER 2012 

Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 30. september 2012. 

 

Resume for de første ni måneder af 2012 

Københavns Lufthavne A/S (CPH) har haft en passagervækst på 3,1 procent i årets første ni måneder. Det er primært den internationale trafik, der trækker væksten. CPH’s strategi om at styrke sin position som nordeuropæisk trafikknudepunkt bærer dermed frugt. Samtidig øger lufthavnen fortsat sin omsætning i shoppingcentret som følge af et stærkt forbedret shop- og brandmix. CPH fastholder forventningerne til helåret. 

En historisk travl sommer har været med til at sikre, at passagertallet i Københavns Lufthavn i årets første ni måneder er steget med 3,1 procent til i alt 17,8 mio. Omsætningen er steget med 5,5 procent, og resultat før skat korrigeret for særlige forhold er steget med 13,0 procent til DKK 925,3 mio. som følge af det øgede antal passagerer, stigende omsætning i shoppingcentret, fokus på effektive driftsomkostninger samt lavere finansielle omkostninger. 

CPH har valgt at fokusere på at styrke CPH’s position som nordeuropæisk trafikknudepunkt gennem store investeringer i udbygningen af Københavns Lufthavn og fokus på udvikling af den internationale trafik. Det har været medvirkende til, at den interkontinentale trafik er steget med 12,9 procent i årets første ni måneder, hvilket primært skyldes SAS’ nye rute til Shanghai samt øget kapacitet på de mellemøstlige ruter til Dubai, Doha og Bahrain. 

Samlet set er mængde af udenrigspassagerer steget med 5,8 procent i de ni første måneder, og de cirka 900.000 flere internationale passagerer understøtter, at CPH’s World Class Hub-strategi, som blev lanceret i marts, synes at være den rigtige. 

Københavns Lufthavn har i løbet af året sat gang i et større projekt for at øge check-in kapaciteten og flowet i Terminal 2 og Arkaden mellem Terminal 2 og 3, en udvidelse af Finger C, der betjener den interkontinentale trafik, samt en udbygning af bagageanlægget, så det kan håndtere op til 30 mio. passagerer årligt. 

Transfertrafikken stiger også fortsat, idet 8,5 procent flere transferpassagerer er rejst igennem Københavns Lufthavn i årets første ni måneder. 

Indenrigstrafikken er faldet med 20,3 procent i årets første ni måneder. Efter Cimber Sterlings konkurs i maj begyndte indenrigstrafikken at stabilisere sig, da effekten af de nye nationale ruter, som SAS, Norwegian og DAT har åbnet begyndte at vise sig. 

Københavns Lufthavns shoppingcenter fortsatte i tredje kvartal den positive udvikling fra første halvår med en stigning i omsætningen på 12,3 procent takket være en række nye butikker, restauranter og barer åbnet i løbet af året, samt effekten af et fuldt udlejet shoppingcenter uden ledige kvadratmetre. Samtidig er omsætningen pr. passager også steget. 

Efter tredje kvartals udløb har CPH frasolgt sin ejerandel på 49 procent i NIAL Group Ltd., som er moderselskabet til Newcastle International Airport. Et led i CPH’s strategi siden 2007 har været at fokusere på udvikling og drift af lufthavnen i København. Dette er ligeledes beskrevet i World Class Hub-strategien, der blev fremlagt den 1. marts 2012. Frasalget af NIAL fuldender strategien. 

Frasalget af NIAL vil blive indregnet i regnskabet for fjerde kvartal 2012. For yderligere information henvises til note 8. 

 

Highlights af resultaterne 

  • Passagertallet i Københavns Lufthavn steg med 3,1 procent i de første ni måneder af 2012. Antallet af lokaltafgående passagerer steg med 1,4 procent, og transfererende passagerer steg med 8,5 procent 
  • Omsætningen steg med 5,5 procent til DKK 2.650,4 mio. (2011: DKK 2.512,0 mio.), hvilket hovedsagligt skyldtes en stigning i passagertallet 
  • Korrigeret for særlige forhold, steg EBITDA med 8,2 procent. Det rapporterede EBITDA steg med 9,4 procent til DKK 1.464,6 mio. (2011: DKK 1.338,7 mio.)
  • EBIT steg med 10,0 procent til DKK 1.073,3 mio., når der korrigeres for særlige forhold (2011: DKK 975,9 mio.). Rapporteret EBIT steg med 11,7 procent til DKK 1.066,4 mio. 
  • Nettofinansieringsomkostningerne faldt med DKK 8,9 mio., hvilket primært skyldes ekstraordinær amortisering af låneomkostninger i forbindelse med opsigelse af bankfaciliteter i 2011 
  • Resultat før skat steg til DKK 918,4 mio. (2011: DKK 797,7 mio.). Korrigeret for særlige forhold udgjorde resultat før skat DKK 925,3 mio. (2011: DKK 819,0 mio.) 
  • Anlægsinvesteringer udgjorde DKK 627,2 mio. i de første ni måneder af 2012 (2011: DKK 484,1 mio.)

 

Forventninger til 2012 

På baggrund af det forventede trafikprogram for 2012 forventes en stigning i det samlede antal passagerer. Trafikken kan dog blive påvirket i negativ retning af den fortsatte økonomiske usikkerhed i euroområdet og lukkede ruter som følge af nedskæringer hos flyselskaberne. Forventningerne fastholdes trods de seneste konkurser blandt nogle flyselskaber i år. 

Stigningen i antallet af passagerer forventes at få positiv effekt på hele omsætningen. Driftsomkostningerne forventes at være højere end i 2011 primært på grund af den forventede passagervækst, omkostningsinflation samt øgede afskrivninger afledt af det høje investeringsniveau med fokus på fortsat vækst. Samlet set forventes resultat før skat at være højere end i 2011, når der tages højde for særlige forhold herunder avancen ved frasalget af NIAL. 

I henhold til takstaftalen er CPH forpligtet til at investere gennemsnitligt DKK 500 mio. årligt. CPH forventes at investere væsentligt mere end dette i 2012.  CPH vil også investere i andre kommercielle investeringer til gavn for flyselskaber og passagerer.

 


FBM Q3 2012 v90 DK.pdf