Paskelbta: 2020-11-06 12:37:20 CET
AUGA group
Kita informacija

PATIKSLINIMAS: 2020 m. AUGA group, AB periodinės informacijos atskleidimo datos (investuotojo kalendorius)

Patikslinimas: patikslinta data pranešime. Patikslinimas atliktas tik pranešime lietuvių kalba.

AUGA group, AB (juridinio asmens kodas: 126264360, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 21C, Vilnius; toliau – Bendrovė) 2020 m. savo veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

2020 m. vasario 28 d.2019 m. dvylikos mėnesių konsoliduota neaudituota tarpinė finansinė informacija
2020 m. balandžio 6 d.2019 m. konsoliduota audituota metinė finansinė informacija
2020 m. gegužės 29 d.2020 m. pirmų trijų mėnesių konsoliduota neaudituota tarpinė finansinė informacija
2020 m. rugpjūčio 31 d.2020 m. pirmo pusmečio konsoliduota neaudituota finansinė informacija
2020 m. lapkričio 30 d.2020 m. pirmų devynių mėnesių konsoliduota neaudituota tarpinė finansinė informacija

Generalinis direktorius
Kęstutis Juščius
+370 5 233 5340