Paskelbta: 2017-07-05 08:31:45 CEST
Rokiskio Suris
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl skundų Lietuvos apeliaciniam teismui

AB "Rokiškio sūris", Pramonės g. 3, Rokiškis, Lietuva, 2017-07-05 08:31 CEST -- 2017 m. liepos 3 d. Lietuvos apeliaciniam teismui buvo paduoti skundai byloje, kurią East Capital (LUX) Baltic Fund  2015-12-23 iškėlė AB „Rokiškio sūris“ vadovui Antanui Trumpai dėl neva Bendrovei padarytos 10,524 mln. EUR  žalos.

Bendrovė primena, kad 2017 m. birželio 2 d. Panevėžio apygardos teismas atmetė visus East Capital (LUX) Baltic Fund reikalavimus AB „Rokiškio sūris“ vadovui Antanui Trumpai. Žr. 2017-06-06 Bendrovės pranešimą.

Apie skundų Lietuvos apeliaciniam teismui padavimą Bendrovė sužinojo 2017-07-04 iš Lietuvos teismų informacinės sistemos.

         Dalius Trumpa
         Valdybos pirmininkas
         +370 458 55200