English Estonian
Avaldatud: 2022-07-06 07:00:00 CEST
Tallinna Sadam
Juhatuse vahearuanne

ASi Tallinna Sadam 2022. aasta II kvartali ja 6 kuu tegevusmahud

2022. aasta II kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid 4,7 miljonit tonni kaupa ja 1,9 miljonit reisijat. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas reisijate arv 218% ehk 1,3 miljoni reisija võrra, samas kaubamaht vähenes 21%. Laevakülastuste arv kasvas 6% 1948 külastuseni. Eesti mandri ja suursaarte vaheline reisijate arv kasvas 8% ja sõidukite arv 1% ning jäämurdja Botnica prahipäevade arv jäi eelneva aasta tasemele, laeva kasutusmäär oli 26%.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul on suve algus ja puhkuste periood toonud rohkelt reisijaid lähiriikidest eriti Tallinn-Helsingi liinile, kus reisijate arv on kasvaud enam kui 1,5 korda. „Tõusutrendis on ka Rootsi liin ja üha enam jõuab kruiisilaevu Tallinna. Tänaseks oleme jõudnud taastuda 65%-ni pandeemia-eelse reisijate arvu tasemeni ja kasvutrend jätkub,“ selgitas Kalm.

Kaubamahtudes on toimunud muutus lastiliikide struktuuris – vedellasti asemel on suurimaks kaubagrupiks tõusnud ro-ro kaubad, mille kasvutrend jätkub. Vedellasti languse põhjustas peamiselt Valgevene naftatoodetele sanktsioonide kehtestamine alates märtsist ja veebruaris alanud Vene-Ukraina sõda.  Puistlasti languse taga oli väetiste käitlemise mahtude oluline vähenemine seoses Venemaa päritolu operaatorile kehtestatud sanktsioonidega. Märkimisväärse tõusu on teinud konteinerkaubad nii tonnides kui konteinerühikutes. Konteinervedude kasv tuleneb eelmise aasta madalast võrdlusbaasist, kui maailmas oli tühjade konteinerite puudus ja tarneahelate tõrked.

Järgnevas tabelis on esitatud Tallinna Sadama grupi 2022. aasta II kvartali ja 6 kuu tegevusmahud. 2022. a II kvartali andmed on esialgsed seisuga 04.07.2022. Perioodi lõplikud mahud avaldatakse järgnevas finantsaruandes.

 II kvartalII kvartalmuutus6 kuud6 kuud muutus
 20222021%20222021%

 
Kaubavood lastiliikide lõikes
(tuh tonni)
4 6755 893-20,7%9 51811 168-14,8%
Ro-ro kaubad1 8691 67711,4%3 5313 2199,7%
Vedellast1 4382 352-38,8%3 1694 420-28,3%
Kaup konteinerites59148322,2%1 14092623,2%
Konteinerid TEU78 99357 82636,6%146 821109 93233,6%
Puistlast5691 264-55,0%1 3062 366-44,8%
Segalast20711579,1%36723754,5%
Mitte-mereline10-601130,2%
       
Reisijate arv liinide lõikes
(tuh inimest)
1 897596218,0%2 793969188,2%
Tallinn-Helsingi1 652545203,3%2 453878179,3%
Tallinn-Stockholm1290-1830-
Muuga-Vuosaari473247,2%796227,8%
Kruiisireisijad (traditsiooniline)540-540-
Muud1420-29,0%2429-18,7%
       
Laevakülastuste arv1 9481 8366,1%3 5933 5142,2%
Kaubalaevad411436-5,7%760795-4,4%
Reisilaevad (sh Ro-Pax)1 4691 4004,9%2 7652 7191,7%
Kruiisilaevad (traditsioonilised)680-680-
       
Reisiparvlaevad*
(Saaremaa ja Hiiumaa liinid)
      
Reisijate arv (tuh inimest)6325848,2%95585312,0%
Sõidukite arv (tuh sõidukit)3002971,1%4784555,1%
       
Jäämurdja Botnica      
Prahipäevade arv24240,0%1141140,0%
Kasutusmäär (%)26%26%0,0%63%63%0,0%

*Reisiparvlaevade veomahud näitavad teenuse üldist nõudlust, kuid ei mõjuta otseselt reisiparvlaevade segmendi finantstulemusi, kuna üleveoteenuse lepingus on tasu fikseeritud sõltumata reisijate ja sõidukite arvust.

Täpsem statistika reisijate rahvuse, soo ja liinide lõikes kuude kaupa on jälgitav Tallinna Sadama kodulehel: https://ts.ee/statistika. Lisaks on saadaval ka kvartaalsed põhinäitajad ja kaubamaht lastiliigiti sadamate lõikes xlsx formaadis: https://www.ts.ee/investor/pohinaitajad/
Reisiparvlaevade reisijate ja sõidukite arvu täpsem statistika: https://www.praamid.ee/wp/statistics/

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbib aastas keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2021. a müügitulu oli 110 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 54 miljonit eurot ning kasum 26 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
Tel. +372 53 42 6591
E-post: m.zirel@ts.ee

ManusTallinna Sadam KPI Q2 2022 EST.pdf