English Latvian
Publicēts: 2022-07-21 08:01:20 CEST
Pillar Capital, AS
Finanšu kalendārs

Pillar Capital, AS finanšu pārskatu publicēšanas kalendārs 2022.gadam

Rīga, Latvija, 2022-07-21 08:01 CEST -- Pillar Capital, AS koncerna finanšu pārskati par 2022. gada sešu mēnešu periodu tiks publicēti sekojošos datumos:

  • Saīsinātie starpperioda konsolidētie un atsevišķie finanšu pārskati par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2022. gada 30. jūnijā (nerevidēti): 25.08.2022. – 31.08.2022.

 

         Artūrs Eglītis
         Mārketinga un komunikācijas vadītājs
         Pillar Capital, AS
         Tel.: +371 6777 5606
         arturs.eglitis@pillar.lv