Paskelbta: 2016-06-23 09:00:00 CEST
Linas Agro Group
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie su AB „Linas Agro Group“ vadovu susijusio asmens sandorius

Panevežys, Lietuva, 2016-06-23 09:00 CEST --  

 
Pranešimas apie su AB „Linas Agro Group“ vadovu susijusio asmens sandorius
AB „Linas Agro Group“ gavo pranešimą apie su valdybos pirmininku Dariumi Zubu
glaudžiai susijusio juridinio asmens Akola ApS sandorius dėl emitento vertybinių popierių
(žr. priedą).
 
 Finansų direktorius Tomas Tumėnas
         Tel. (8~45) 507 393

 


LT ver.pdf