English Lithuanian
Paskelbta: 2023-06-05 11:02:46 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

AB Nasdaq Vilnius 2023-06-05 įvykusio Vyriausybės vertybinių popierių pirminio platinimo papildymo aukciono rezultatai:

 

ISIN kodas LT0000650087
Konkurencinių pavedimų knygos kodas LTGCB23027B
Nekonkurencinių pavedimų knygos kodas LTGNB23027B
Atsiskaitymo data 2023-06-07
Išpirkimo data 2027-07-13
Valiuta, kuria nominuota emisija EUR
Nominali vertė 100
Atkarpos dydis, % 2,3
Mažiausias siūlytas pelningumas, % 3,950
Vidutinis svertinis pelningumas, % 3,979
Didžiausias įvykdytų pavedimų pelningumas, % 4,020
Bendra konkurencinių pavedimų apimtis, EUR 88 950 000
Bendra nekonkurencinių pavedimų apimtis, EUR 500 000
Išplatinta nominalia verte, EUR 40 000 000,00
Apyvarta, EUR 38 332 767,71

 

Apmokėti vertybiniai popieriai atsiskaitymo dieną bus įtraukti į reguliuojamą rinką – AB Nasdaq Vilnius Skolos vertybinių popierių sąrašą.

 

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqbaltic.com

 

 

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.