English Latvian
Publicēts: 2022-11-25 08:15:46 CET
DelfinGroup
Iekšējā informācija

AS DelfinGroup 2022. gada 9.decembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

1.     Sabiedrības starpperioda saīsinātā konsolidētā finanšu pārskata par deviņu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2022. gada 30. septembrī, apstiprināšana.
 
Apstiprināt AS DelfinGroup valdes sagatavoto un padomes izskatīto starpperioda saīsināto konsolidēto finanšu pārskatu par deviņu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2022.gada 30.septembrī.
 
2.     Sabiedrības ārkārtas dividenžu izmaksa.  
 
1)     Izmaksāt no AS DelfinGroup 2022.gada trešā ceturkšņa peļņas ārkārtas dividendēs 833 880.53 EUR jeb 0.0184 EUR par vienu akciju.
 
2)     Noteikt, ka dividenžu Ex-datums ir 2022.gada 22. decembris (proti, datums, sākot ar kuru par iegādātajām akcijām, par kurām tika pieņemts lēmums izmaksāt ārkārtas dividendes, dividendes nesaņems). Noteikt, ka dividenžu ieraksta datums ir 2022.gada 23. decembris Noteikt, ka dividenžu izmaksas datums ir 2022.gada 27. decembris.
 
3.     Grozījumi Sabiedrības atalgojuma politikā.
 
1)     Apstiprināt grozījumus AS DelfinGroup atalgojuma politikā Nr.3PL3–0.
 
2)     Apstiprināt AS DelfinGroup atalgojuma politikas Nr.3PL3–1 jauno redakciju.
 
4.     Izmaiņas atlīdzībā Sabiedrības padomei.
 
Apstiprināt sekojošu ikmēneša bruto atlīdzību AS DelfinGroup padomes locekļiem no 2023.gada 1.janvāra:

a)     Padomes locekļa atalgojums                 2100 eiro
b)     Priekšsēdētāja piemaksa                       3150 eiro
c)     Priekšsēdētāja vietnieka piemaksa        450 eiro
d)     Komitejas vadītāja piemaksa                 450 eiro
e)     Komitejas locekļa piemaksa                   225 eiro
 f)     Darba grupas vadītāja piemaksa           450 eiro
g)     Darba grupas locekļa piemaksa             225 eiro
 

Pielikumā:

1.     Balsojuma veidlapa.
2.     Grozījumi atalgojuma politikā Nr. 3PL3-0.
3.     Atalgojuma politikas Nr. 3PL3–1 jaunā redakcija.
4.     AS DelfinGroup padomes sēdes protokola izraksts.
 

 
AS DelfinGroup valde
 
 
Pieraksties AS DelfinGroup jaunumiem šeit.
 
Par AS DelfinGroup
 
AS DelfinGroup ir licencēts uz tehnoloģijām balstīts finanšu nozares koncerns, kas dibināts 2009. gadā un strādā ar zīmoliem Banknote un VIZIA. Uzņēmums pastāvīgi attīsta un piedāvā patēriņa aizdevumus, aizdevumus senioriem, nomaksas pakalpojumus, lombarda aizdevumus un lietotu, mazlietotu un jaunu preču tirdzniecību vairāk nekā 90 filiālēs visā Latvijā, kā arī tiešsaistē. AS DelfinGroup vairāk nekā 300 profesionāļu komanda vidēji mēnesī izsniedz 35 tūkstošus aizdevumu. Uzņēmuma kopējais reģistrēto klientu skaits pārsniedz 400 000. AS DelfinGroup kopš 2014. gada ir pazīstama Nasdaq Riga biržā kā obligāciju emitents un kopš 2021. gada kā akciju emitents Baltijas Oficiālajā sarakstā. Uzņēmums 2021. gadā veica IPO, piesaistot gandrīz 6000 jaunu akcionāru. Uzņēmums veic regulāru ikceturkšņa dividenžu izmaksu. 2022. gada pirmajos deviņos mēnešos uzņēmuma kredītportfelis sasniedza 59,7 miljonus eiro, EBITDA bija 9,3 miljoni eiro un peļņa pirms nodokļiem par dividendēm sasniedza 5,4 miljonus eiro. Uzņēmuma ilgtspējas pamatā ir fokuss uz korporatīvo pārvaldību, fintech inovācijām, atbildīgu aizdevumu izsniegšanu, finanšu iekļaušanu un aprites ekonomikas veicināšanu. Uzņēmums strādā ar peļņu katru gadu kopš 2010. gada.

 

         Papildu informācija:
         Aldis Umblejs
         AS DelfinGroup finanšu direktors
         Tālr.: +371 26189988
         E-pasts: IR@delfingroup.lv


Atalgojuma politika 3PL3 - 1.pdf
Balsojuma veidlapa.docx
Grozijumi Atalgojuma politika Nr 3PL3-0.pdf
Padomes sedes protokola izraksts.pdf