Avaldatud: 2018-02-27 07:00:00 CET
LHV Group
Majandusaasta aruanne

LHV Groupi auditeeritud aastaaruanne 2017 ja dividendipakkumine

AS-i LHV Group juhatus esitas nõukogule AS-i LHV Groupi 2017. aasta auditeeritud aastaaruande, mille nõukogu 23. veebruaril ka heaks kiitis. Auditeeritud aruandes ei ole finantstulemuste osas võrreldes 6. veebruaril avalikustatud majandustulemustega erinevusi.

AS-i LHV Group Konsolideeritud aastaaruanne 2017 on lisatud teatele ning tehakse kättesaadavaks LHV kodulehel aadressil https://investor.lhv.ee/et/aruanded/

LHV Groupi 2017. aasta maksueelne kasum ulatus 23,4 miljoni euroni ning puhaskasum 22,2 miljoni euroni. Maksueelne kasum kasvas võrreldes eelmise aastaga 16%. Neto intressitulud kasvasid 18% ning neto teenustasutulud 16%. Finantstulud kahanesid 25% võrra. Grupi puhastulu oli 58,7 miljonit eurot ning kasvas võrreldes eelmise aastaga 16%. Tegevuskulud olid 31,9 miljonit eurot ja kasvasid aastaga 10%. Grupp täitis 2017. aasta alguses avalikustatud finantsprognoosi.

LHV konsolideeritud laenuportfellide kogumaht, millest on maha arvatud allahindlused, ulatus detsembri lõpuks 732 miljoni euroni (2016: 538 miljonit eurot). Portfellide maht kasvas aastaga 36%. Laenuportfellist suurima osa moodustavad laenud ettevõtetele, mis kasvasid aastaga 34% 510 miljoni euroni (2016: 380 miljonit eurot). Jaelaenude portfell kasvas aastaga 41% 230 miljoni euroni (2016: 163 miljonit eurot). Grupi hoiuste maht kasvas aastaga 98% ning oli aasta lõpuks 1537 miljonit eurot (2016: 777 miljonit eurot). Nõudmiseni hoiuste osakaal kõikidest hoiustest on tõusnud 92%-ni (2016: 80%). LHV hallatavate fondide maht kasvas aasta jooksul kokku 129 miljoni euro võrra, ulatudes aasta lõpus 1103 miljoni euroni (2016: 974 miljonit eurot).

Äriüksuste lõikes teenis 2017. aastal konsolideeritud AS LHV Pank 15,5 (2016: 13,2) miljonit eurot, AS LHV Varahaldus 5,8 (2016: 6,1) miljonit eurot ja UAB Mokilizingas 1,9 (2016: 1,9) miljonit eurot kasumit. LHV Group eraldiseisvalt sai 2,7 miljonit eurot kasumit (2016: 1,3 miljonit eurot kahjumit), kuna tütarettevõte LHV Varahaldus maksis LHV Groupile dividende.

LHV Groupi juhatus tegi aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku maksta 2017. aasta eest dividende 0,16 eurot aktsia kohta (kokku summas 4,123 miljonit eurot), kanda kohustuslikku reservkapitali 0,98 miljonit eurot ja lisada aruandeperioodi aktsionäri emaettevõttele omistatav kasum summas 14,5 miljonit eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumile.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 26. aprillil 2018 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 25. aprill 2018. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2017. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 27. aprillil 2018.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab ligi 360 inimest ja LHV pangateenuseid kasutab üle 135 000 kliendi. LHV hallatavatel pensionifondidel on üle 176 000 aktiivse kliendi.

 

         Priit Rum
         LHV kommunikatsioonijuht
         Telefon: 502 0786
         E-post: priit.rum@lhv.ee


LHV Group aastaaruanne 2017.pdf