Publicēts: 2021-08-31 15:44:57 CEST
Likvidējamā AS "Kurzemes atslēga 1"
Starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

Likvidējamās akciju sabiedrības ’’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ nerevidēts starpperiodu finanšu pārskats par 2021.gada 6 mēnešiem.

Likvidējamās akciju sabiedrības ''KURZEMES ATSLĒGA 1'' nerevidēts starpperiodu finanšu pārskats par 2021.gada 6 mēnešiem.

Kalvenes iela 27,Aizpute,Dienvidkurzemes novads novads,LV3456, 2021-08-31 15:44 CEST -- Likvidējamās akciju sabiedrības ’’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ Neto apgrozījums pārskata periodā ir 675 839 EUR, un tas ir par 13.4 % lielāks nekā iepriekšējā pārskata periodā.

 Sabiedrība pabeidza 2021 .gada 6 mēnešu laika periodu ar zaudējumiem 232 090 EUR apmērā.

Tiek turpināta sabiedrības likvidācija. Ir apzināti sabiedrības kreditori un debitori. Ir atbrīvota daļa darbinieku, realizēta uzkrātā gatavā produkcija, kā arī daļēji realizēti atlikumi no ražošanas procesa. Tiek apzināta nekustamā īpašuma vērtība un potenciālie pircēji. Notiek saitību izpilde ar kreditoriem.


 

         Pēteris Frīdenbergs
         Likvidējamā AS''KURZEMES ATSLĒGA 1''
         likvidators
         e-mail:peteris@ka1.lv


KA1_Finansu parskats_30.06.2021.pdf