English Latvian
Publicēts: 2022-05-17 16:03:01 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par AS GIVEN Jewellery obligāciju tirdzniecības uzsākšanu Alternatīvajā tirgū Nasdaq Baltic First North

Nasdaq Riga valde š.g. 17. maijā  pieņēma lēmumu, ar 2022. gada 20. maiju uzsākt AS GIVEN Jewellery obligāciju tirdzniecību Nasdaq Riga First North tirgū ar šādiem raksturlielumiem:

Emitenta nosaukums AS GIVEN Jewellery
Emitenta saīsinātais nosaukums GIVEN
Vērtspapīra ISIN kods LV0000860054
Vērtspapīra dzēšanas datums 30.04.2024
Nominālvērtība EUR 1 000
Iekļaujamo obligāciju skaits 3 000
Emisijas apjoms 3 000 000
Obligāciju kupona gada likme fiksēta 6%
Obligāciju kupona maksājumi Četras reizes gadā:
31. janvārī, 30. aprīlī, 31. jūlijā un 31. oktobrī
Biržas tirdzniecības kods GIVEN060024FA

   

AS GIVEN Jewellery Uzņēmuma apraksts un Obligāciju emisijas noteikumi angliski pieejami paziņojumā šeit.

Pielikumā pieejams revidēts AS GIVEN Jewellery atseviškais gada pārskats par periodu no 11.12.2020 līdz 31.12.2021 un revidēts SIA GIVEN Latvia gada pārskats par 2021. gadu.  

Sertificētais konsultants Signet Bank AS līdz 2022. gada 20. maijam.

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com/

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. NasdaqTallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.

 

 

 

 


AS GIVEN Jewellery Audited Annual Report for the period from 11.12.2020 to 31.12.2021.pdf
GivenLatvia_AnnualReport_2021.pdf