Publicēts: 2021-02-18 19:25:59 CET
Valmieras stikla škiedra
Būtiskas līdzdalības iegūšanas vai zaudēšanas paziņojumi

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA paziņojums par nozīmīgas līdzdalības zaudēšanu

Papildu informācija pievienotajos dokumentos.

Kontaktinformācija:
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
Tel.: +371 64 20 22 16
E-pasts: latvia@valmiera-glass.com
Mājaslapa: www.valmiera-glass.com

PielikumiStefan Alexander Preiss-Daimler.pdf
P-D Glasseiden GmbH Oschatz.pdf
P-D Management Industries-Technologies.pdf
Beatrix Preiss-Daimler.pdf
P-D Aircraft Composites GmbH.pdf