Avaldatud: 2020-04-09 15:30:00 CEST
LHV Group
Muudatused kapitalis ja hääleõigustes

Aktsiakapitali suurendamine seoses töötajate optsiooniprogrammi realiseerimisega ning märkimistulemused

AS-i LHV Group nõukogu otsustas täna suurendada ettevõtte aktsiakapitali 365 013 euro võrra. Aktsiakapitali suurendamine on tingitud vajadusest emiteerida uusi aktsiaid 29. aprilli 2015. aasta üldkoosoleku otsusega kinnitatud optsiooniprogrammis osalevatele töötajatele. Optsiooniprogrammi realiseerimisega seotud aktsiaemissioonist võttis osa 69 LHV endist ja praegust töötajat, kes märkisid kokku 365 013 aktsiat 1 697 310,45 euro eest. Seega märgiti aktsiaemissioon optsioonisaajate poolt 100% täis.

AS-i LHV Group (edaspidi Selts) nõukogu otsused:

  • Seltsi aktsiakapitali suurendatakse 365 013 euro võrra, mille tulemusena suureneb Seltsi aktsiakapital 28 454 079 eurolt 28 819 092 euroni.
  • Aktsiakapitali suurendamise käigus lastakse välja 365 013 uut Seltsi lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ühe aktsia kohta. Aktsiakapitali suurendamine ja uute aktsiate eest tasumine toimub täies ulatuses rahaliste sissemaksetega. Aktsiad lastakse välja ülekursiga. Ühe aktsia väljalaskehind on 4,65 eurot ühe aktsia kohta, millest 1 euro on aktsia nimiväärtus ja 3,65 eurot on ülekurss.
  • Seltsi aktsiakapitali suurendamisega seoses ei teki Seltsi lihtaktsiatega seoses mistahes erisusi või eriõigusi. Aktsiakapitali suurendamise käigus välja lastavad aktsiad annavad õiguse saada dividendi alates aktsiakapitali suurendamise äriregistris registreerimise kuupäevast.
  • Vastavalt Seltsi 29. aprilli 2015 üldkoosoleku otsusele, millega kinnitati Seltsi aktsiaoptsiooniprogramm ja selle põhitingimused, kuulub Seltsi uute aktsiate märkimise eesõigus Seltsi nõukogu poolt kindlaks määratud Seltsi kontserni kuuluvate äriühingute tegevjuhtidele ja juhtivtöötajatele, kellega Selts on sõlminud vastavasisulised optsioonilepingud (optsioonisaajad).
  • Seltsi aktsionäride, kellele 29. aprilli 2015 Seltsi üldkoosoleku otsusega kinnitatud aktsiaoptsiooniprogramm ei laiene, eesõigus märkida aktsiakapitali suurendamise käigus Seltsi uusi aktsiaid on välistatud.
  • Märkimise eesõiguse teostamise tähtaeg ja aktsiate märkimise aeg oli 8. aprillil 2020. Kõik optsioonisaajad esitasid tähtaegselt oma märkimisavalduse ning tasusid märkimisavalduses märgitud aktsiate eest.

Kuna aktsiaemissioon märgiti 100% täis, puudub vajadus märkimata jäänud aktsiate tühistamiseks.

Kõik aktsiaemissiooni käigus emiteeritud AS-i LHV Group uued aktsiad noteeritakse Nasdaq Tallinna börsil päeval, mis järgneb päevale, mil LHV on teavitanud Nasdaq Tallinnat aktsiakapitali suurendamise äriregistrisse kandmisest.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 450 inimese. LHV pangateenuseid kasutab 212 000 klienti ja LHV hallatavatel pensionifondidel on 177 000 aktiivset klienti.


Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee