English Latvian
Publicēts: 2023-03-02 11:01:00 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Latvijas Banka nolemj atļaut SIA Emsco izteikt brīvprātīgo AS “HansaMatrix” akciju atpirkšanas piedāvājumu

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 01.03.2023. ir pieņēmusi lēmumu atļaut SIA Emsco izteikt brīvprātīgo AS "HansaMatrix" akciju atpirkšanas piedāvājumu.  

1. Sabiedrības firma, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un tīmekļvietnes adrese:

akciju sabiedrība "HansaMatrix" (reģistrācijas Nr. 40003454390; juridiskā adrese – Akmeņu iela 72, Ogre, Ogres nov., LV-5001; tīmekļvietnes adrese – https://hansamatrix.com).

2. Informācija par piedāvātāju:

SIA Emsco (reģistrācijas Nr. 40203437904; juridiskā adrese – Jaunmoku iela 34, Rīga, LV-1046).

3. Atbilstoši prospektā norādītajai informācijai piedāvātājam SIA Emsco nepieder no akciju sabiedrības "HansaMatrix" akcijām izrietošas balsstiesības ne uz tiešas, ne netiešas līdzdalības pamata. Prospekts nesatur informāciju par personām, kuras rīkojas saskaņoti ar piedāvātāju SIA Emsco vai akciju sabiedrību "HansaMatrix" kā mērķa sabiedrību.

4. Vienas akcijas atpirkšanas cena pēc prospektā sniegtās informācijas: 8.50 EUR.

5. Piedāvājuma termiņš: 30 dienas, skaitot no prospekta publicēšanas dienas akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" tīmekļvietnē.

Pielikumā: SIA Emsco brīvprātīgā akciju sabiedrības "HansaMatrix" akciju atpirkšanas piedāvājuma prospekts elektroniskā veidā uz 4 lpp.

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431

www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.

 


2023.02.17. SIA Emsco - prospekts.pdf