Publicēts: 2013-04-25 12:58:33 CEST
Valsts Kase
Vērtspapīru notikumi

24. un 25. aprīļa valsts vērtspapīru izsoļu rezultāti (papildināts 25.aprīlī)

Trešdien, 24.aprīlī, notika 3 gadu valsts vērtspapīru emisija ar dzēšanas termiņu 2016.gada 11.janvārī.

Izsoļu dalībnieku kopējais vērtspapīru pieprasījuma apjoms sasniedza 48,6 milj. latu, kas 3,04 reizes pārsniedza piedāvāto vērtspapīru apjomu. Notikušajā konkurējošā daudzcenu izsolē tika pārdoti vērtspapīri 16,0 milj. latu apmērā.

Valsts kase maksimālo likmi noteica 1,35% līmenī, bet vidējā svērtā procentu likme tika noteikta 1,189%. Kupona likme šīm obligācijām tika noteikta 1,375 % apmērā.

Ceturtdien, 25.aprīlī, notika valsts iekšējā aizņēmuma fiksētas likmes vērtspapīru izsole, piedāvājot 3 gadu valsts parāda vērtspapīrus par kopējo summu 4,0 milj. latu pēc nominālvērtības

Izsoļu dalībnieku kopējais vērtspapīru pieprasījuma apjoms sasniedza 16,5  milj. latu. Tādējādi notikušajā izsolē pārdoti valsts parāda vērtspapīri 4,0  milj. latu apmērā.

         Valsts kase
         Tālr.: 67094222
         Fakss: 67094220
         e-pasts: kase@kase.gov.lv
         http://www.kase.gov.lv
         Twitter: @Valstskase