Avaldatud: 2016-07-19 07:00:00 CEST
LHV Group
Kvartaliaruanne

LHV Groupi 2016. aasta II kvartali ja 6 kuu auditeerimata majandustulemused

LHV teenis teises kvartalis 4,9 miljonit eurot kasumit

AS LHV Group teenis 2016. aasta teises kvartalis konsolideeritult 4,9 miljonit eurot kasumit: pank teenis sellest 3,5 miljonit eurot, varahaldus 1,6 miljonit eurot ja Leedu äriüksus 0,3 miljonit eurot. Kasumit suurendas baasärile lisaks panga teenitud erakorraline tulu mahus 0,9 miljonit eurot.

Teises kvartalis teenis LHV Group 1,4 miljonit eurot rohkem kasumit kui esimeses kvartalis ja 1,9 miljonit eurot rohkem kui II kvartalis aasta tagasi. LHV aktsionäridele kuuluva omakapitali tootlus oli teises kvartalis 22%.

Grupi konsolideeritud laenud kasvasid II kvartalis 37 miljonit eurot (+9%; +22 miljonit eurot I kvartalis) 465 miljoni euroni ja konsolideeritud hoiused kasvasid 27 miljonit eurot (+4%; +28 miljonit eurot I kvartalis) 682 miljoni euroni. LHV poolt juhitud fondide maht kasvas kvartaliga 294 miljonit eurot (+49%; +27 miljonit eurot I kvartalis) 891 miljoni euroni ja see sisaldab II kvartali jooksul lõpule viidud tehingut, mille käigus Varahaldus omandas 100% AS Danske Capital aktsiad.

AS-i LHV Group 2016. aasta esimese kuue kuu konsolideeritud kasum oli 8,4 miljonit eurot: pank teenis sellest 6,4 miljonit eurot, varahaldus 2,2 miljonit eurot ja Leedu äriüksus 0,6 miljonit eurot. Poolaasta kasum on 0,2 miljonit eurot rohkem kui eelmisel aastal (2015. aasta I kvartal sisaldas Soome äri müügi erakorralist tulu).

AS LHV Groupi juhataja Erkki Raasuke ütles, et LHV aasta esimene pool on hästi õnnestunud:

„Lõppenud kvartali üheks teetähiseks oli meie esmane avalik aktsiaemissioon, kui 23. mail alustati NASDAQ Tallinna börsil kauplemist LHV Groupi aktsiatega. Börsileminek ei olnud finiš vaid pigem avang edasise kasvu ja arengu kindlustamiseks. Kaasasime LHV kasvu toetamiseks investoritelt 13,9 miljonit eurot, lastes välja kaks miljonit uut aktsiat. Esimese kauplemispäeva lõpuks oli LHV turuväärtuseks 180 miljonit eurot.

Panga tugevat aasta esimest poolt on vedanud laenutoodete intressitulud ja stabiilsena püsinud krediidikvaliteet. Uute klientide voog on püsinud tugevana ja iga kuuga võidab Pank juurde 2500-3000 uut jaeklienti. Kokku on meie pangaklientide arv jõudnud 96 000-ni. Samas tuleb ka mainida, et tunneme selgelt intressikeskkonna mõju ja likviidsusvaru hoidmine muutub Pangale järjest kulukamaks.

Pank teenis teises kvartalis erakorralist tulu 0,9 miljonit eurot seoses tehinguga, mille käigus Visa Inc (USA) tegi ülevõtupakkumise Visa Europe omandamiseks. LHV Pank, nagu väga paljud teised Euroopa pangad, omas väikest kogust Visa Europe aktsiaid.

Varahalduse kasum oli teises kvartalis eelmise kvartali tulemusest 1,0 miljoni euro võrra suurem. Alates mai kuust on Varahalduse grupis Danske Capitali äri ja see on ka peamine põhjus kasumi ja ärimahtude oluliseks kasvuks. Danske Capitali omandamine, ettevõtete ühendamine ja tulevikus ka fondide ühendamine on kulgenud plaanipäraselt ja esialgsest ajakavast isegi mõneti kiiremini.

Varahalduse fondid on näidanud aasta algusest head tootlust. Nende investeerimistaktika on aga jätkuvalt kohandatud kõrge riskiga keskkonnale, mis peaks aitama kaitsta osakuomanike vara turgude järsu languse korral. Varahaldus plaanib veel 2016. aasta sees hakata pakkuma II samba pensionikogujatele uut võimalust investeerimiseks – aktiivse juhtimiseta nn indeksifondi.

Mokilizingase kasum oli II kvartalis 0,3 miljonit eurot, mis on samal tasemel eelmise kvartali tulemusega. Aasta alguses muutunud regulatsioon tarbimisfinantseerimise pakkujatele on piiranud uue müügi mahtu kogu Leedu turul ja seetõttu on äriüksus mahtude plaanidest märgatavalt maas. Kasumiplaanidest mahajäämust ei ole ehk soovitav tulemus on saavutatud väiksemate ärimahtude ja väiksema kapitali kuluga.“

Kasumiaruanne, EURt  II kv 2016 I kv 2016 6 kuud 2016 6 kuud 2015
   Neto intressitulu 7 230 6 788 14 018 10 661
   Neto teenustasutulu 4 311 3 654 7 964 6 941
   Neto finantstulud 1 146 199 1 345 3 099
   Muud tegevustulud 127 -15 113 35
Tulud kokku 12 814 10 626 23 439 20 736
   Personalikulu -3 504 -3 225 -6 729 -5 310
   Kontorikulud -375 -383 -758 -645
   IT kulud -423 -443 -866 -634
   Turunduskulud -754 -1 088 -1 842 -1 582
   Muud tegevuskulud -2 046 -1 688 -3 735 -2 945
Kulud kokku -7 103 -6 828 -13 930 -11 115
Ärikasum 5 711 3 798 9 510 9 621
Kasum enne allahindlusi 5 711 3 798 9 510 9 621
   Laenude allahindlus -742 -255 -997 -760
   Tulumaksukulu -68 -77 -146 -736
   Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjum sidusettevõtetelt 0 1 0 0
Aruandeperioodi puhaskasum jätkuvatelt tegevustelt 4 900 3 466 8 367 8 124
Kasum/-kahjum lõpetatud tegevustelt 0 0 0 0
Puhaskasum 4 900 3 466 8 367 8 124
   Vähemusosaluse osa 346 447 793 425

 

Bilanss, EURt  Juuni 2016 Märts 2016 Juuni 2015
   Raha ja raha ekvivalendid 236 395 249 012 127 076
   Finantsvarad 103 936 98 698 141 267
   Laenud klientidele 474 452 436 673 362 011
   Laenude allahindlus -5 152 -4 842 -4 438
   Nõuded klientide vastu 1 988 1 628 1 677
   Muud varad 11 563 3 969 4 703
Varad kokku 823 181 785 139 632 296
      Nõudmiseni hoiused 482 075 442 243 305 488
      Tähtajalised hoiused 189 928 202 664 204 697
      Saadud laenud 914 15 228 22 002
   Võlgnevused klientidele 672 918 660 135 532 187
   Muud kohustused 23 521 16 608 17 133
   Allutatud laenud 30 900 30 900 16 650
Kohustused kokku 727 339 707 643 565 969
Omakapital 95 842 77 496 66 327
   sh vähemusosaluse osa 4 034 3 688 2 585
Kohustused ja omakapital kokku 823 181 785 139 632 296

 

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/et/aruanded/.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 250 inimese ja LHV pangateenuseid kasutab üle 95 000 kliendi. LHV hallatavatel pensionifondidel on rohkem kui 170 000 klienti.

         Priit Rum
         LHV kommunikatsioonijuht
         Telefon: 502 0786
         E-post: priit.rum@lhv.ee


LHV Group vahearuanne II Q 2016.pdf
LHV Group Q2 2016 Investoresitlus.pdf