Paskelbta: 2021-06-16 12:15:29 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. birželio 15 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-06-16 12:15 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. birželio 15 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 42,8403 180,0648 0 160866,652
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 44,1991 0 0 681289,1801
INVL Baltijos fondas 44,871 21,974995 1489,968685 210987,021142

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com