Avaldatud: 2014-01-15 08:00:02 CET
PRFoods
Börsiteade

PRF: AS-i Premia Foods auditeerimata konsolideeritud müügikäive, 4. kvartal ja 12 kuud, 2013

Tallinn, Eesti, 2014-01-15 08:00 CET --  

AS-i Premia Foods 2013. a. 4. kvartali auditeerimata konsolideeritud käive kasvas võrrelduna 2012. a. 4. kvartaliga 32,5% ehk 6,4 miljoni euro võrra, ulatudes 26,0 miljoni euroni. 2013. aasta 12 kuu kokkuvõttes oli Premia Foodsi käive 98,9 miljonit eurot, mis ületab 2012.aasta tulemust 14,4% ehk 12,5 miljoni euroga.

2013. a. 12 kuu kokkuvõttes kasvas käive kõigis Premia Foodsi ärisegmentides ja sihtturgudel, välja arvatud Venemaal, kus käibelangus tulenes rubla kursi nõrgenemisest euro suhtes. Suurima panuse Premia 2013. aasta käibekasvu andis kalasegment, mille käive kasvas võrrelduna eelmise aastaga 8,5 miljoni euro ehk 24,8% võrra. Sihtturgudest oli kiireima kasvuga Soome, kus 2013. aastal kasvas käive 7,2 miljoni euro  ehk 24,9% võrra. 

Segmendi käive (milj EUR) 1.kv
2013
1.kv
2012
2.kv
2013
2.kv
2012
3.kv 2013 3. kv 2012 4. kv 2013 4. kv 2012 12 kuud 2013 12 kuud 2012 12 kuud 2013/12 kuud 2012
Jäätis 3,6 3,7 12,1 10,7 10,4 10,0 2,7 3,0 28,8 27,4 +4,9%
Külmutatud tooted 5,9 5,3 6,0 5,6 6,2 5,6 6,1 5,9 24,2 22,4 +8,0%
Kala ja kalatooted 8,2 7,7 8,9 9,2 9,4 7,3 16,2 10,1 42,7 34,2 +24,8%
Muu 0,6 0,4 0,8 0,6 0,9 0,6 0,9 0,6 3,2 2,3 +38,1%
Kokku 18,3 17,1 27,8 26,1 26,9 23,6 26,0 19,6 98,9 86,4 +14,4%

Jäätisesegmendi käive kahanes 2013. a. 4. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,3 miljoni euro ehk 9,5% võrra, peamiseks mõjutajaks oli Vene rubla kursi nõrgenemine euro suhtes. 12 kuu kokkuvõttes kasvas segmendi käive võrreldes 2012. aastaga 1,3 miljoni euro ehk 4,9% võrra. Suurima rahalise panuse andis Eesti, kus käive kasvas aastaga 1,0 miljonit eurot ehk 10,8%. Eestile järgnes Läti 0,4 miljoni eurose (+10,6%) aastase käibekasvuga. Jäätisesegment andis 2013. aastal Premia Foodsi kogukäibest 29,1%.

Külmutatud toodete segmendi käive kasvas 2013.a. 4. kvartalis aasta baasil 3,9% ehk 0,2 miljoni euro võrra. 2013.aastal oli külmutatud toodete segmendi käive 24,2 miljonit eurot, mis on 8,0% ehk 1,8 miljoni euro võrra parem 2012. aasta tulemusest. Enim ehk 1 miljoni euro võrra kasvas 2013. aastal külmutatud toodete käive Leedus. Külmutatud toodete käibe osakaal Premia Foodsi 2013. a. kogukäibest oli 24,5%.

Kala ja kalatoodete segment näitas 2013. aastal kiireimat kasvu. 2013. a. 4. kvartalis oli aastane kasv 60,4% ehk 6,1 miljonit eurot. Käibekasv tuli 4.kvartalis peamiselt edukatest toorkala ning –filee müügikampaaniatest ja hulgimüügi sektorist. 2013. aasta kokkuvõttes kasvas kalasegmendi käive aasta võrdluses 24,8% ehk 8,5 miljoni euro võrra. Premia Foodsi kogukäibest andis kala- ja kalatoodete segment 2013. aastal 43,2%.

Sihtturu käive
(milj EUR)
1.kv
2013
1.kv
2012
2.kv
2013
2.kv
2012
3. kv 2013 3.kv 2012 4.kv 2013 4.kv 2012 12 kuud 2013 12 kuud 2012 12 kuud 2013/12 kuud 2012
Soome 6,8 6,7 8,0 7,9 8,3 6,3 13,2 8,2 36,3 29,0 +24,9%
Eesti 5,3 4,9 7,9 7,5 8,1 7,4 6,7 5,8 28,1 25,6 +9,6%
Läti 2,9 2,4 4,3 3,7 4,0 3,7 3,4 2,8 14,5 12,7 +14,8%
Leedu 1,8 1,6 4,0 3,6 3,5 3,3 1,8 1,7 11,1 10,2 +9,4%
Venemaa 1,4 1,5 3,5 3,3 2,8 2,8 0,8 1,1 8,5 8,7 -2,0%
Muud riigid 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 +67,6%
Kokku 18,3 17,1 27,8 26,1 26,9 23,6 26,0 19,6 98,9 86,4 +14,4%

 2013. aastal kasvas käive kõigil Premia sihtturgudel, välja arvatud Venemaal, kus langus tuleneb rubla kursi nõrgenemisest. Suurim käibehüpe tuli Soomest, kus kasv oli aasta varasema ajaga võrreldes 7,2 miljonit eurot. Järgnes Eesti 2,4 miljoni eurose käibekasvuga ning kolmandale kohale tuli Läti 1,7 miljoni eurose käibekasvuga. Baltikumi käibe osakaal Premia Foodsi 2013. aasta kogukäibest oli 54,4%. 

 

         Lisainformatsioon:
         Katre Kõvask
         Premia Foods
         Juhatuse esimees
         T: 6 033 800
         katre.kovask@premia.ee
         www.premiafoods.eu