Published: 2019-07-31 15:46:49 CEST
Energijos Skirstymo Operatorius AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Preliminarūs ESO 2019 m. 6 mėnesių rezultatai

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO  ir  Bendrovė), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

2019 metų 6 mėnesių preliminarūs ESO finansiniai duomenys:

 2019 m. 6 mėn.2018 m. 6 mėn.Pokytis
Pajamos 263,2 mln. eurų309 mln. eurų-14,8 proc.
Koreguota EBITDA*95,3 mln. eurų84,2 mln. eurų13,2 proc.

Elektros ir gamtinių dujų skirstymo bendrovės ESO pajamos per 2019 metų 6 mėnesius siekė 263,2 mln. eurų ir buvo 14,8 proc. mažesnės nei tokiu pat metu pernai, kai jos siekė 309 mln. eurų. Eliminavus nebevykdomos visuomeninio tiekimo veiklos įtaką, per 2018 metų 6 mėnesius pajamos siekė 258,5 mln. Lyginant su 2019 metų pirmo pusmečio pajamomis, jos būtų 1,8 proc. didesnės nei tokiu pat metu pernai.

Didėjančių pajamų pagrindinės priežastys – 17,5 proc. padidėjusios elektros energijos garantinio tiekimo apimtys ir dėl pajamų pripažinimo pagal 15-ąjį TFAS (Tarptautinį finansinės apskaitos standartą) pokyčių, beveik dvigubai išaugusios naujų vartotojų prijungimo pajamos.

Per 2019 metų 6 mėnesius ESO uždirbo 95,3 mln. eurų pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (koreguota EBITDA*) – 13,2 proc. daugiau nei per tą patį 2018 metų laiką, kai šis rodiklis buvo 84,2 mln. eurų. Tokią rodiklio dinamiką išlaikyti padeda efektyvi Bendrovės veikla, auganti reguliacinio turto bazė ir didesnės naujų vartotojų prijungimo pajamos dėl tarptautinių finansinės apskaitos standartų pasikeitimo.

*Bendrovės preliminarus EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypį bei vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.

Ryšių su visuomene vadovas Artūras Ketlerius, mob. tel. 862076076, el. paštas arturas.ketlerius@le.lt