Publicēts: 2013-08-29 13:47:29 CEST
Valsts Kase
Vērtspapīru notikumi

28. un 29. augusta valsts vērtspapīru izsoļu notikumi (papildināts 29.augustā)

Trešdien, 28. augustā, notika 3 gadu valsts vērtspapīru emisija ar dzēšanas termiņu 2016.gada 11.janvārī.

Izsoļu dalībnieku kopējais vērtspapīru pieprasījuma apjoms sasniedza 13,7 milj. latu, kas 3,43 reizes pārsniedza piedāvāto vērtspapīru apjomu. Notikušajā konkurējošā daudzcenu izsolē tika pārdoti vērtspapīri 4  milj. latu apmērā.

Valsts kase maksimālo likmi noteica 1,300% līmenī, bet vidējā svērtā procentu likme tika noteikta 1,163%.

Ceturtdien, 29.augustā notika valsts iekšējā aizņēmuma fiksētas likmes vērtspapīru izsole, piedāvājot 3 gadu valsts parāda vērtspapīrus par kopējo summu 1,0 milj. latu pēc nominālvērtības. Izsoļu dalībnieku kopējais vērtspapīru pieprasījuma apjoms sasniedza 3,8 milj. latu.

Tādējādi notikušajā izsolē pārdoti valsts parāda vērtspapīri 1,0 milj. latu apmērā.

 

         Eva Dzelme
         Valsts kases
         Preses sekretāre
         Tālr.67094324
         Mob.tālr.26499049
         e-pasts: eva.dzelme@kase.gov.lv
         http:// www.kase.gov.lv
         Twitter: @valstskase