Paskelbta: 2016-04-29 15:17:06 CEST
Vilkyskiu Pienine
Metinė informacija

AB Vilkyškių pieninės 2015 m. metinė informacija

AB Vilkyškių pieninė pateikia eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintus finansinių ataskaitų rinkinius už 2015 m.

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102


Konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys 2015.pdf
Atskiru finansiniu ataskaitu rinkinys 2015.pdf