English Lithuanian
Paskelbta: 2019-12-06 15:00:00 CET
Vilniaus Baldai
Kita informacija

Akcinės bendrovės "VILNIAUS BALDAI" investuotojo kalendorius 2020 finansiniais metais

2020 finansiniais metais (nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 rugpjūčio 31 d.) akcinė bendrovė „VILNIAUS BALDAI“ pranešimus apie bendrovės veiklos rezultatus planuoja skelbti šia tvarka:

- 2019 m. gruodžio 23 d. – trijų mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys;

- 2020 m. balandžio 03 d. – šešių mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys; šešių mėn. tarpinis konsoliduotas pranešimas;

- 2020 m. birželio 26 d. – devynių mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys;

- 2020 m. spalio 23 d. – dvylikos mėn. tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys;

- 2020 m. lapkričio 23 d. – dvylikos mėn. audituotų metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys; metinis konsoliduotas pranešimas.

Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Edgaras Kabečius
Tel.: +370 (5) 2525700