English Estonian
Avaldatud: 2023-11-17 15:30:00 CET
Ekspress Grupp
Finantskalender

Finantskalender 2024. aastal

2024. aastal avaldab AS Ekspress Grupp konsolideeritud majandustulemused ja kvartaalsed digitellimuste tulemused järgmiselt.

Kuupäev Sündmus
12. jaanuar 2024 2023. aasta IV kvartali digitellimuste tulemused
16. veebruar 2024 2023. aasta 12 kuu ja IV kvartali auditeerimata vahearuanne
01. aprill 2024 Auditeeritud 2023. aasta majandusaasta aruanne
12. aprill 2024 2024. aasta I kvartali digitellimuste tulemused
30. aprill 2024 2024. aasta 3 kuu ja I kvartali auditeerimata vahearuanne
12. juuli 2024 2024. aasta II kvartali digitellimuste tulemused
31. juuli 2024 2024. aasta 6 kuu ja II kvartali auditeerimata vahearuanne
11. oktoober 2024 2024. aasta III kvartali digitellimuste tulemused
31. oktoober 2024 2024. aasta 9 kuu ja III kvartali auditeerimata vahearuanne


Aruanded avalikustatakse enne börsipäeva algust kell 8.00 hommikul kohaliku Ida-Euroopa aja järgi (EET).

2023. majandusaasta aktsionäride korraline üldkoosolek toimub II kvartalis 2024, täpne aeg ja asukoht täpsustatakse edaspidi.


Argo Rannamets
Kontserni finantsjuht
AS Ekspress Grupp
E-kiri: argo.rannamets@egrupp.ee


AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1100 inimesele.