English Lithuanian
Paskelbta: 2023-08-29 08:11:00 CEST
East West Agro
Tarpinė informacija

AB East West Agro 2023 m. I pusmečio ataskaita

Kaunas, 2023-08-29 08:11 CEST -- AB East West Agro pateikia 2023 metų I pusmečio tarpinį neaudituotų finansinių ataskaitų rinkinį su atsakingų asmenų patvirtinimu.

Pirmąjį šių metų pusmetį EWA pardavimų pajamos siekė 17,94 mln. eurų (2022 m. I pusmetis – 19,60 mln. eurų). Pelnas prieš mokesčius siekė 0,96 mln. eurų (2022 I pusmetis - 1,05 mln. eurų), 6 mėnesių EBITDA siekė 1,26 mln. eurų (2022 I pusmetis - 1,28 mln. eurų)

         Finansų direktorius
         Danas Šidlauskas
         danas@ewa.lt


2023 m. 6 men. veiklos ataskaita.pdf
Atsakingu asmenu patvirtinimas.pdf
EWA FA LT 2023.06.30.pdf