Julkaistu: 2008-01-15 14:16:09 CET
Metsä Board Oyj
Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta
M-real Oyj Pörssitiedote 15.1.2008

M-real Oyj:n tänään saaman tiedon mukaan
Norges Bankin (Central Bank
of Norway, norjalainen rekisterinumero 937 884 117)
omistus
M-realissa on 9.1.2008 noussut 5,3 prosenttiin osakepääomasta ja
1,7
prosenttiin yhtiön äänimäärästä. Norges Bank omistaa yhteensä
17.431.344
M-real Oyj:n B-osaketta.

M-realin kaikkien osakkeiden lukumäärä on
328.165.612.

M-REAL OYJ

Lisätiedot:
Talousjohtaja Seppo Parvi, puh. 010 465
4321