Paskelbta: 2021-09-23 08:05:16 CEST
AUGA group
Kita informacija

Sustabdyta prekyba AUGA group, AB akcijomis Varšuvos vertybinių popierių biržoje

Informuojame, kad Varšuvos vertybinių popierių biržos (toliau – VVPB) valdyba, atsižvelgdama į paskelbtą oficialų siūlymą parduoti AUGA group, AB, kodas 126264360, registruotos buveinės adresas Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Bendrovė), akcijas, siekiant išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos VVPB, kurį pateikė Baltic Champs Group, UAB, ir siekiant užtikrinti tinkamą šio oficialaus siūlymo įgyvendinimą, priėmė sprendimą sustabdyti prekybą Bendrovės akcijomis VVPB nuo 2021 m. rugsėjo 23 d. (įskaitytinai ir nuo prekybos sesijos pradžios) neribotam laikotarpiui. Bendrovė pažymi, kad prekyba Bendrovės akcijomis VVPB taip pat buvo sustabdyta VVPB valdybos 2021 m. rugsėjo 22 d. nuo 10:49:00 CET iki šios dienos prekybos sesijos pabaigos. Taigi, visi pavedimai dėl Bendrovės akcijų įgijimo ar perleidimo, pateikti VVPB iki šios dienos, buvo įvykdyti taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka.

Be to, prekyba Bendrovės akcijomis AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje nebuvo sustabdyta ir toliau bus nepertraukiamai vykdoma.

Taip pat informuojame, kad Bendrovės akcijos ir toliau bus įtrauktos į prekybą AB Nasdaq Vilnius ir Bendrovė neturi ketinimų išbraukti jas iš prekybos šioje reguliuojamoje rinkoje.

Generalinis direktorius
Kęstutis Juščius
+370 5 233 5340