Publicēts: 2020-06-30 14:20:25 CEST
Ditton pievadķēžu rūpnīca
Padomes/valdes/revidentu izmaiņas

PAZIŅOJUMS PAR PADOMES LOCEKĻA AMATA ATSTĀŠANU

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” informē, ka pamatojoties uz LR Komerclikuma 296.pantu, jaunievēlētais Padomes loceklis Oļegs Čazovs līdz dokumentu iesniegšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ir iesniedzis Sabiedrībai rakstisku paziņojumu par ieņemamā Padomes locekļa amata atstāšanu ar 2020.gada 25.jūniju.

AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” informē, ka 2020.gada 18.jūnijā ievēlētais Padomes sastāvs ar iepriekš norādīto datumu saskaņā ar Latvijas Republikas Komerclikuma 284.panta ceturto daļu pilda pienākumus šādā sastāvā: B.Matvejevs (Padomes priekšsēdētājs), G. Zavadskis, A. Sokolovs, O. Dzenis.   

 

AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca”

Valde