Publicēts: 2013-10-10 14:31:27 CEST
Valsts Kase
Vērtspapīru notikumi

LABOJUMS: 9. un 10.oktobra valsts vērtspapīru izsoļu rezultāti (papildināts 10.oktobrī)

LABOJUMS - precizēti trešdienas, 9.oktobra, valsts vērtspapīru izsoļu rezultāti.

Trešdien, 9. oktobrī, notika 12 mēnešu valsts vērtspapīru izsole ar dzēšanas termiņu 2014.gada 10.oktobrī.

Izsoļu dalībnieku kopējais vērtspapīru pieprasījuma apjoms sasniedza 22 milj. latu, kas 2,44 reizes pārsniedza piedāvāto vērtspapīru apjomu. Notikušajā konkurējošā daudzcenu izsolē tika pārdoti vērtspapīri 9  milj. latu apmērā.

Valsts kase maksimālo likmi noteica 0,45 % līmenī, bet vidējā svērtā procentu likme bija 0,353%.

Ceturtdien, 10. oktobrī, notika valsts iekšējā aizņēmuma fiksētas likmes vērtspapīru izsole, piedāvājot 12 mēnešu valsts parāda vērtspapīrus par kopējo summu 1 milj. latu pēc nominālvērtības.

Izsoļu dalībnieku kopējais vērtspapīru pieprasījuma apjoms sasniedza 1,17 milj. latu. Tādējādi notikušajā izsolē pilnībā tika pārdoti piedāvātie parāda vērtspapīri.

         Valsts kase
         Tālr.: 67094222
         Fakss: 67094220
         e-pasts: kase@kase.gov.lv
         http://www.kase.gov.lv
         Twitter: @Valstskase