Paskelbta: 2022-01-14 12:22:06 CET
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2022 m. sausio 13 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2022-01-14 12:22 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2022 m. sausio 13 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas 41,2109 2,4751 0 138357,0336
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 43,0981 0 0 222964,4985
INVL Baltijos fondas 51,2524 87,734038 33,440605 212551,418657

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com