Paskelbta: 2021-08-24 07:38:00 CEST
Zemaitijos Pienas
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl valdybos narių atšaukimo ir naujų valdybos narių išrinkimo

2021 m. rugpjūčio 23 d. AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ stebėtojų taryba atšaukė visą bendrovės valdybą (narius) ir paskyrė sekančiai kadencijai šiuos valdybos narius į bendrovės valdybą - Robertą Pažemecką, Dalią Gecienę, Marių Dromantą, Jurgitą Petrauskienę, Moniką Jasiulionienę. Valdybos nariai sekančiame valdybos posėdyje išsirinks valdybos pirmininką ir pasiskirstys kuruojamas veiklos sritis.

Teisininkas

Gintaras Keliauskas

Tel. + 370 687 18399