English Latvian
Publicēts: 2022-03-25 12:02:02 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par AS Longo Group obligāciju tirdzniecības uzsākšanu Alternatīvajā tirgū Nasdaq Baltic First North

Nasdaq Riga valde š.g. 25. martā  pieņēma lēmumu, ar 2022. gada 31. martu uzsākt AS Longo Group obligāciju tirdzniecību Nasdaq Riga First North tirgū ar šādiem raksturlielumiem:

Emitenta nosaukums AS Longo Group
Emitenta saīsinātais nosaukums LONGO
Vērtspapīra ISIN kods LV0000860062
Vērtspapīra dzēšanas datums 30.11.2024
Nominālvērtība EUR 1 000
Iekļaujamo obligāciju skaits 3 000
Emisijas apjoms 3 000 000
Obligāciju kupona gada likme fiksēta 6%
Obligāciju kupona maksājumi Reizi mēnesī
Katra mēneša pēdējā darba dienā
Biržas tirdzniecības kods LONGO060024FA

   

AS Longo Group Uzņēmuma apraksts, Obligāciju emisijas noteikumi un finanšu pārskati pieejami paziņojumā šeit.

Sertificētais konsultants Signet Bank AS līdz 2022. gada 31. martam.

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com/

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. NasdaqTallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.